Karta licensjakt lo alla områden

Datum 17-02-24
Diarienummer 218-1345-2017
Bilaga 2 Jaktområden för Licensjakt efter Lodjur
Område 3
Område 4
Område 6
Område 5
Område 1
Område 2
© Länsstyrelsen Jämtlands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan - GSD
Teckenförklaring
LstZ Jaktområde Licensjakt för Lodjur
0
25
50
Lantmäteriet/Metria
100 Kilometer