Sjukpenningtalets utveckling för kvinnor och mänpdf öppnas i nytt

Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0
Skillnaden mellan kvinnors och
mäns sjukpenningtal ska minska
Redovisning 2017-03-27
Sid 1 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
Kvinnors och mäns sjukpenningtal i februari 2017
25,0
Kvinnor
Män
7,5
14,2
7,1
8,9
8,4
9,9
8,0
7,8
14,3
17,8
16,8
15,8
15,8
16,4
8,5
8,7
7,9
8,6
6,8
0,0
Sid 2 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
17,2
15,6
16,2
12,8
6,7
6,8
6,9
8,3
12,7
14,4
12,8
14,8
14,8
7,9
6,2
7,2
11,4
8,4
7,2
6,4
5,0
12,3
10,0
13,7
15,0
14,7
16,4
19,9
20,0
Mål: Skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukpenningtal ska minska
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
40%
20%
0%
dec-15
Sid 3 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
feb-17
88%
92%
108%
102%
103%
100%
97%
99%
99%
102%
89%
97%
91%
102%
87%
92%
91%
98%
91%
98%
87%
88%
84%
87%
85%
89%
94%
92%
86%
91%
104%
81%
85%
81%
83%
87%
95%
77%
78%
60%
79%
89%
80%
88%
92%
100%
111%
120%
Kvinnornas och männens sjukpenningtal från januari 2012
OCH
Den procentuella skillnaden mellan kvinnornas och
männens sjukpenningtal
Sid 4 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
100%
92%
18,0
90%
16,0
80%
Sjukpenningtalet
14,3
14,0
70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
40%
7,5
6,0
30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 5 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Riket
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
100%
92%
Sjukpenningtalet
18,0
90%
16,0
80%
14,0
70%
12,3
12,0
60%
10,0
50%
8,0
40%
6,0
6,4 30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 6 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Stockholms län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
100%
89%
Sjukpenningtalet
18,0
90%
16,0
80%
14,0
13,7 70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
40%
7,2
6,0
30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 7 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Uppsala län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
95% 100%
18,0
90%
Sjukpenningtalet
16,4
16,0
80%
14,0
70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
8,4 40%
6,0
30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 8 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Södermanlands län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
100%
18,0
90%
Sjukpenningtalet
83%
16,0
80%
14,0
70%
12,0
11,4 60%
10,0
50%
8,0
40%
6,0
6,2 30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 9 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Östergötlands län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
100%
18,0
85%
Sjukpenningtalet
16,0
14,7
90%
80%
14,0
70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
7,9
40%
6,0
30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 10 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Jönköpings län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
104%
18,0
100%
16,0
Sjukpenningtalet
110%
14,8
90%
14,0
80%
12,0
70%
10,0
60%
8,0
50%
7,2
6,0
40%
4,0
30%
2,0
20%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 11 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
10%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Kronobergs län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
100%
18,0
90%
16,0
78% 80%
14,0
14,8 70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
8,3 40%
6,0
30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 12 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Sjukpenningtalet
Kalmar län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
100%
18,0
86% 90%
16,0
80%
Sjukpenningtalet
14,0
12,8
70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
40%
6,0
6,9 30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 13 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Gotlands län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
120%
111%
18,0
16,0
110%
100%
Sjukpenningtalet
14,4
14,0
90%
12,0
80%
10,0
70%
8,0
60%
6,0
6,8 50%
4,0
40%
2,0
30%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 14 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
20%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Blekinge län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
100%
18,0
89% 90%
16,0
80%
Sjukpenningtalet
14,0
12,7
70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
40%
6,0
6,7 30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 15 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Skåne län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
100%
18,0
87% 90%
16,0
80%
Sjukpenningtalet
14,0
12,8
70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
40%
6,0
6,8 30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 16 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Hallands län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
100%
88% 90%
18,0
16,2
Sjukpenningtalet
16,0
80%
14,0
70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
8,6 40%
6,0
30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 17 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Västra Götalands län
Värmlands län
98% 100%
Sjukpenningtalet
20,0
18,0
90%
16,0
15,6 80%
14,0
70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
7,9
40%
6,0
30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 18 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
Örebro län
98% 100%
Sjukpenningtalet
20,0
18,0
17,2 90%
16,0
80%
14,0
70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
8,7 40%
6,0
30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 19 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
100%
92%
18,0
90%
Sjukpenningtalet
16,4
16,0
80%
14,0
70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
8,5 40%
6,0
30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 20 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Västmanlands län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
110%
102%
18,0
100%
15,8
Sjukpenningtalet
16,0
90%
14,0
80%
12,0
70%
10,0
60%
8,0
7,8
50%
6,0
40%
4,0
30%
2,0
20%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 21 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
10%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Dalarnas län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
Sjukpenningtalet
20,0
97% 100%
18,0
90%
16,0
15,8 80%
14,0
70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
8,0
40%
6,0
30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 22 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Gävleborgs län
Västernorrlands län
19,9
20,0
110%
Sjukpenningtalet
102%
18,0
100%
16,0
90%
14,0
80%
12,0
70%
10,0
9,9
60%
8,0
50%
6,0
40%
4,0
30%
2,0
20%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 23 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
10%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
Jämtlands län
99% 100%
20,0
Sjukpenningtalet
18,0
16,8
90%
16,0
80%
14,0
70%
12,0
60%
10,0
50%
8,0
8,4 40%
6,0
30%
4,0
20%
2,0
10%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 24 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
0%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och män
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
110%
100%
18,0
100%
Sjukpenningtalet
17,8
16,0
90%
14,0
80%
12,0
70%
10,0
60%
8,0
8,9 50%
6,0
40%
4,0
30%
2,0
20%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 25 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
10%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och
män
Västerbottens län
Kvinnornas och männens sjukpenningtal
20,0
110%
102%
18,0
100%
16,0
90%
Sjukpenningtalet
14,2
14,0
80%
12,0
70%
10,0
60%
8,0
50%
7,1
6,0
40%
4,0
30%
2,0
20%
0,0
januari 2012
januari 2013
januari 2014
Kvinnor
Sid 26 • Mars 2017 • Vägen till 9,0 – Kvinnors andel av sjp-talet
januari 2015
Män
januari 2016
Kv/M (hö axel)
10%
januari 2017
Procentuell skillnad i sjukpenningtal mellan kvinnor och
män
Norrbottens län