Årsmöte 2017

2017-03-01
Inbjudan till
Årsmöte 2017
Föreningar, hederordförande, hedersledamöter, styrelse, kommittéledamöter,
domarklubb inom Västergötlands Ishockeyförbund inbjuds till årsmöte
onsdagen den 14 juni 2017, kl.18:00
på Hotel Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, 541 30 Skövde
Sedvanliga förhandlingar enligt stadgarna.
Verksamhetsberättelse, bokslut, röstlängd och dagordning kommer att utsändas
2 veckor före årsmötet.
Närvaro regleras enligt tidigare årsmötesbeslut.
Anmälan till Västergötlands Ishockeyförbunds kansli
via telefon eller mail senast 7 juni.
Varmt välkomna!
Skövde 1 mars 2017
Jonas Sandberg
ordförande
_________________________________________________________________________
Västergötlands Ishockeyförbund, Box 418, 541 28 SKÖVDE
Telefon: 010-476 41 90 E-post: [email protected]
www.swehockey.se/vastergotland