Bostadsfakta Guldmyntet

STOCKHOLM – HÄGERSTEN
BOSTADSFAKTA
Guldmyntet
Innehåll
Situationsplan.....................................................................sid. 3
Planlösningar
2 rum & kök..................................................................sid. 4
3 rum & kök............................................................... sid. 16
4 rum & kök............................................................... sid. 27
Fasadritningar................................................................ sid. 36
JM Original........................................................................ sid. 38
Rumsbeskrivning........................................................... sid. 40
Teknisk beskrivning...................................................... sid. 42
Försäljning och ekonomi............................................sid. 44
Bo med bostadsrätt..................................................... sid. 45
Köpprocessen................................................................. sid. 45
Inredningsval.................................................................... sid. 46
Miljöanpassat boende................................................. sid. 47
Ordlista och symbolförklaring, se utviket
på omslagets sista sida.
Stockholm, Hägersten
– Guldmyntet
Utgivningsdatum
Februari 2017
Inflyttning
Kvartal 4, 2018 – kvartal 2, 2019
Byggherre
Brf under bildande
Totalentreprenör
JM AB
Arkitekt
Erséus Arkitekter
Information
JM AB
Gustav III:s boulevard 64 Solna
Internet
jm.se
E-post
[email protected]
Försäljning
Svensk Nyproduktion
0200-386 000
Denna Bostadsfakta är framtagen av JM AB.
ENTRÉ
RÉ
ENT
KA
MR
ER
AR
VÄ
GE
N
EN
TR
É
VÄ GE N
(FÖRSKOLA)
TURAKO
(STUDENTBOENDE)
ROBUTZ FASTIGHETER
KA MR ER AR
PO
K
TE
SV
ÄG
EN
Hus 2 till vänster och hus 1 till höger.
HY
Situationsplan
Allmänt
Förråd
Brf Guldmyntet består av två hus sammanbundna med ett underliggande garage. Varje hus har två trapphus med 6 våningar och byggda
i suterräng. Projektet består av totalt 71 lägenheter.
Till varje bostad hör ett separat lägenhetsförråd vars storlek är
anpassat till lägenhetsstorleken. Förråden är placerade i garageplan / souterrängplan.
Samtliga lägenheter har minst en balkong eller uteplats, och bostäderna
högst upp i huset kommer få oslagbar utsikt över Stockholm.
Sophantering
Parkering
Under husen byggs garage och parkeringsplatserna nås enkelt med
hiss från bostaden. Cykelparkering finns i garaget, samt på gården och
utanför entréerna.
Utemiljö
Sopbehållare (djupbehållarsystem) för hushållssopor finns lätt tillgängligt på gården i nedgrävd sopkassun. Det finns även ett källsorteringsrum i trapphus 2 för glas, kartong, metall och plast.
Trapphus och postboxar
Postboxar finns placerade i respektive trapphus innanför entréerna och tidningshållare placeras intill bostadsdörren. Hiss finns
i varje trapphus.
Guldmyntets gemensamma gård kommer att erbjuda sittplatser,
lekyta, gräsytor, planteringar och träd.
JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
3
2
2 rum & kök, 46 m²
rum & kök, 46 kvm
2USP
46uteplats
m²mot grönområde
ƒƒ Skyddad
USPrum & kök,
2
USP
USP
USP
USP
ƒƒ Yteffektiv planlösning
ƒƒ Bra förvaring
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband räcke
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
skärmvägg
räcke
skärmvägg
skärmvägg
mot högre
liggande gård
skärmvägg
mot högre
liggande gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
ENTRÉ
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
ENTRÉ
KM
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
1
N
0 skala
4
våning 2 tr våning 1 tr
våning 1 tr entrévåning
entrévåning souterrängvåning
källarvåning
källarvåning
2
N
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 1 tr västra
entrévåning
våning 4 tr
våning 4 souterrängvåning
tr våning 3 tr
våning 3 källarvåning
tr våning 2 tr
TR11
östra
3
4
N
TR4
1
1
1:100
TR2
1
3
2
2
3
3
4
3
4
4
5m
5m
5m
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
30901
SPARBANKSBOKEN
LGH NR:
30901
LGH NR:
11002
21002
våning
4 tr
30901
11102
21102
våning 3 tr
2
2
11202
11302
11402
21202
21302
21402
våning 2 tr
våning 1 trappa
4
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
2
2 rum & kök, 50 m²
USP
USP
USP
USP
USP
USP
rum & kök, 49 kvm
ƒƒ Stor terrass i fritt läge mot öster, med planteringslåda och trätrall
2 rum & kök,
50 m²
ƒƒ Rymligt vardagsrum och halvöppet kök
2
ƒƒ Stor hall med förvaring i skjutdörrsgarderob
rum och kök, 46 m²
Terrass
ca 1,5 m
ovan mark
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
plantering
Balkong mot gård
Terrass
ca 3 m
ovan mark
räcke
Terrass
ca 1,5 m
ovan mark
Terrass
ca 3 m
ovan mark
plantering
planteringslåda
räcke
skärmvägg
skärmvägg
ovanliggande
balkong
TERRASS
planteringslåda
skärmvägg
skärmvägg
ovanliggande
balkong
TERRASS
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
ENTRÉ
KÖK
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
ENTRÉ
DM
HALL
0
1
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
2
1
skala 1:100
N
0
2
2
TR2
1
östra
3
TR11
N
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 1 tr västra
entrévåning
våning 4 souterrängvåning
tr våning 4 tr
våning 3 källarvåning
tr våning 3 tr
våning 2 tr våning 2 tr
våning 1 tr våning 1 tr
entrévåning
entrévåning
souterrängvåning
källarvåning källarvåning
4
N
TR4
1
3
2
2
4
3
3
5m
4
4
5m
5m
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
10902
LGH NR:
SPARBANKSBOKEN
10902
LGH NR:
11002
21002
våning 4 tr
11102
21102
10902
våning
3 tr
11202
11302
11402
21202
21302
21402
våning 2 tr
våning 1 trappa
JM reserverar sig för eventuella
ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
4
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
3
gård
5
2
2 rum & kök, 50 m²
rum50&m²kök,
2
rum
&
kök,
USP
USP
USP
USP
USP
USP
2
49 kvm
ƒƒ Stor terrass i fritt läge mot öster, med planteringslåda och trätrall
ƒƒ Rymligt vardagsrum och halvöppet kök
ƒƒ Stor hall med förvaring i skjutdörrsgarderob
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
räcke
skärmvägg
räcke
skärmvägg
planteringslåda
TERRASS
skärmvägg
planteringslåda
ovanliggande
TERRASS
balkong
skärmvägg
ovanliggande
balkong
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
ENTRÉ
BAD
EL/IT
ENTRÉ
ENTRÉ
KM
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
1
0
1
0
1
2
2
2
3
3
3
4
5m
4
5m
4
5m
6
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 4 tr
våning 1 tr västra
våning 3 tr
entrévåning
våning 4 souterrängvåning
tr våning 2 tr
våning 1 tr
våning 3 källarvåning
tr
entrévåning
våning 2 tr
souterrängvåning
våning 1 tr källarvåning
entrévåning
källarvåning
N
N
skala 1:100
2
TR11
2
1
TR2
östra
3
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
SPARBANKSBOKEN
20901
LGH NR:
LGH
20901
20901
NR:
11002
21002
11102
21102
4
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
4
3
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
2
2 rum & kök, 55 m²
rum
&m²kök,
2
rum
&
kök,
55
USP
USP
USP
USP
USP
USP
2
55 kvm
ƒƒ Stor terrass med trätrall i fritt läge mot öster
ƒƒ Fina sociala ytor och halvöppet kök
ƒƒ Gott om förvaring i både skjutdörrsgarderob
och klädkammare
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
ovanliggande
balkong
ovanliggande
balkong
plantering
Terrass
ca 0,15 m
ovanTerrass
mark
ca 0,15 m
ovan mark
Terrass
ca 1,5 m
ovanTerrass
mark
ca 1,5 m
ovan mark
räcke
plantering
räcke
TERRASS
skärmvägg
TERRASS
BALKONG
8
BH 0,55 m
skärmvägg
BH 0,70 m
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
KM
ENTRÉ
ENTRÉ
ENTRÉ
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
1
0
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5m
5m
5m
våning 4 tr
våning 3 tr
våning
2 tr 4 tr
våning
våning
1 tr västra
våning
3 tr
entrévåning
våning 2 tr
våning 4 souterrängvåning
tr våning 1 tr
våning 3 källarvåning
tr entrévåning
souterrängvåning
våning 1 tr källarvåning
entrévåning
N
N
skala 1:100
2
TR11
källarvåning
2
1
våning 2 tr
TR2
östra
3
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
SPARBANKSBOKEN
LGH
10901
LGH NR:
LGH
10901
10901
NR:
11002
21002
11102
21102
4
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
3
4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
7
2
2 rum & kök, 55 m²
rum
&
2 USP
rum & kök,
55 m²
USP
USP
USP
USP
USP
2
kök, 55 kvm
ƒƒ Balkong i fritt läge med utsikt mot öster
ƒƒ Fina sociala ytor och halvöppet kök
ƒƒ Gott om förvaring i både skjutdörrsgarderob
och klädkammare
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
KM
ENTRÉ
ENTRÉ
ENTRÉ
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5m
5m
5m
våning 4 tr
våning 3 tr
våning42trtr
våning
våning31trtr västra
våning
entrévåning
våning
2 tr
våning 4våning
tr
souterrängvåning
1 tr
källarvåning
våning 3entrévåning
tr
våning 2souterrängvåning
tr
våning 1källarvåning
tr
8
entrévåning
källarvåning
N
N
skala 1:100
2
TR11
1
TR2
2
östra
3
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
SPARBANKSBOKEN
LGH
11002,
11302,
11402,
LGH
NR:11102, 11202,
LGH11302,
NR: 11402
11002, 11102, 11202,
11002, 11102, 11202, 11302, 11402,
11002
21002
11102
21102
4
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
3N
4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
2
2 rum
& kök,
55 m²
2 rum
& kök,
55 m²
rum & kök, 55 kvm
USP USP
USP USP
USP USP
2
ƒƒ Balkong i västerläge med utgång från vardagsrummet
ƒƒ Gott om förvaring i både skjutdörrsgarderober och klädkammare med fönster
ƒƒ Högst upp i huset med fönster i tre väderstreck
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ ENTRÉ
tak
tak
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
balkong påbalkong på
våningen under
våningen under
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
10
0
21
1
32
2
43
3
54m
4
5m
5m
våning 4 tr våning 4 tr
våning 3 tr våning 3 tr
våning 2 tr våning 2 tr
våning 1 tr våning 1 tr västra
entrévåning entrévåning
1
souterrängvåning
våning 4 souterrängvåning
tr
källarvåning
våning 3 källarvåning
tr
2
TR11
våning 2 tr
våning 1 tr
entrévåning
källarvåning
TR2
SPARBANKSBOKEN
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH NR:
LGH
NR:NR:
LGH
11401 11401
LGH
N
N
skala 1:100
2
3
östra
3
11401
NR:
11002
21002
11102
21102
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
4
N
4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
9
2
2 rum & kök, 55 m²
rum & kök, 55 kvm
2USP
rum & kök,
55 m²
ƒƒ Stor terrass med trätrall i fritt läge mot öster
USP
USP
USP
USP
USP
2
ƒƒ Fina sociala ytor och halvöppet kök
ƒƒ Gott om förvaring i både skjutdörrsgarderob
och klädkammare
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
ovanliggande
Balkong mot gård
balkong
ovanliggande
balkong
skärmvägg
räcke
räcke
skärmvägg
skärmvägg
TERRASS
skärmvägg
TERRASS
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
KM
ENTRÉ
ENTRÉ
ENTRÉ
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
västra
våning
våning14trtr
entrévåning
våning 3 tr
våning 4 souterrängvåning
trvåning 2 tr
våning 3 källarvåning
trvåning 1 tr
2
TR11
10
våning 1 trsouterrängvåning
källarvåning
entrévåning
källarvåning
1
TR2
östra
3
N
2
våning 2 trentrévåning
N
N
0
4
TR4
0
1
1
1
skala 1:100
2
2
3
3
4
3
4
4
5m
5m
5m
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
SPARBANKSBOKEN
20902
LGH NR:
20902
LGH
NR:
11002
21002
20902
våning 4 tr
våning 3 tr
3
2
11102
11202
11302
11402
21102
21202
21302
21402
våning 2 tr
våning 1 trappa
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
4
gård
2
2 rum & kök,
55 m²
rum
& kök, 55 kvm
2USP
rum & kök,
55 m²
ƒƒ Balkong i fritt läge med utsikt mot öster
USP
USP
USP
USP
2
ƒƒ Fina sociala ytor och halvöppet kök
ƒƒ Gott om förvaring i både klädkammare
och skjutdörrsgarderob
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
KM
ENTRÉ
ENTRÉ
ENTRÉ
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
västra
våning 1 tr
våning 4 tr
entrévåning
våning 3 tr
våning 4 souterrängvåning
tr
våning 2 tr
våning 3 källarvåning
tr
våning 1 tr
våning 2 tr
entrévåning
våning 1 tr
souterrängvåning
entrévåning
källarvåning
källarvåning
2
TR11
1
östra
3
N
2
TR2
N
N
0
3
4
TR4
0
1
1
skala11:100
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5m
5m
5m
BrfGULDMYNTET
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
Brf
GULDMYNTET
21002, 21102, 21202,
21302, 21402
LGH NR:
21002,
LGH
NR:21102, 21202, 21302, 21402
11002
21002
21002,
våning 4 tr 21102, 21202, 21302, 21402
våning 3 tr
11102
11202
11302
11402
21102
21202
21302
21402
våning 2 tr
4
våning 1 trappa
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11
2
2 rum & kök, 55 m²
rum & kök, 55 kvm
USP
ƒƒ Uteplats
2USPrum & kök,
55i öster
m²
2
USP
USP
USP
USP
ƒƒ Öppen planlösning
ƒƒ Bra förvaring med både skjutdörrsgarderob
och klädkammare
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum
med plats för två
ovanliggande
balkong
Balkong
mot gård
räcke
ovanliggande
balkong
skärmvägg
räcke
skärmvägg
skärmvägg
skärmvägg
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
KM
ENTRÉ
ENTRÉ
ENTRÉ
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
N
0
12
2
N
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 1 tr västra
entrévåning
våning 4 souterrängvåning
tr våning 4 tr
våning 3 tr
våning 3 källarvåning
tr
våning 2 tr
våning 2 tr
våning 1 tr
våning 1 tr entrévåning
entrévåningsouterrängvåning
källarvåning
källarvåning
TR11
2
TR2
1
skala 1:100
1
2
2
2
3
3
3
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
30902
SPARBANKSBOKEN
LGH
30902
LGH NR:
våning 4 tr
30902
våning 3 tr
4
4
4
5m
5m
5m
NR:
11002
21002
11102
21102
våning 2 tr
3
11202
21202
våning 1 trappa
4
JM
reserverar
sig
för
eventuella
ändringar
och
tryckfel.
Fotografier
och
illustrationer
är
idébilder
som
kan
avvika
från
verkligheten.
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
1
östra
3
1
4
TR4
2
2 rum & kök, 55 m²
rum & kök,
2USPrum & kök, 55 m²
USP
USP
USP
USP
USP
2
55 kvm
ƒƒ Balkong i fritt läge i öster
ƒƒ Yteffektiv planlösning
ƒƒ Skjutdörrsgarderob och klädkammare i sovrum
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
ST
L
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
KM
ENTRÉ
ENTRÉ
ENTRÉ
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
N
0
källarvåning
N
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning
1 tr4 västra
våning
tr
entrévåning
våning 3 tr
våning 4souterrängvåning
tr våning 2 tr
våning 3källarvåning
tr våning 1 tr
våning 2 tr entrévåning
våning 1 tr souterrängvåning
källarvåning
entrévåning
2
TR11
2
1
TR2
0
1
1
1
skala 1:100
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5m
5m
5m
SPARBANKSBOKEN
LGH
NR:
GULDMYNTET
SPARBANKSBOKEN
11002,
LGH 11102,
NR: 11202, 11302, 11402,
LGH NR:
21002,
21102,
21202,
21302,
21402,
LGH31302,
NR:
31002, 11102,
31102, 31202,
11002,
11202,
11302, 11402,
östra
3
31002,
31302,
31402,
31402,31102,
41002, 31202,
41102,
41202,
11002
21002
TR4
21002,
21102, 21202,
21302,
21402,
4
N
våning
4 tr 41402, 41502
41302,
41002,
41102, 41202,
41302,
41402,
11102
21102
3
våning 3 tr
31002,
31102, 31202, 31302, 31402,
våning 2 tr
4
11202
21202
41502
våning
1
trappa
41002, 41102, 41202,
41302,
41402,
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
41502
gård
11402 21402
13
2
rum&&kök,
kök,55
55m²
m²
22rum
USP
USP
USP
USP
USP
USP
2
rum & kök, 55 kvm
ƒƒ Genomgående lägenhet högst upp i huset
ƒƒ Balkong i väster
ƒƒ Arbetsrum / klädkammare med fönster
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
tak tak
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
SG
L
ST
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
balkong
balkong
på på
våningen
under
våningen
under
0
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
1
1
0
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5m5m
5m
våning
våning
4 tr 4 tr
våning
våning
3 tr 3 tr
våning
våning
2 tr 2 tr
våning
1 tr
våning
1 tr västra
entrévåning
entrévåning
våning 4 souterrängvåning
tr souterrängvåning
källarvåning
våning 3 källarvåning
tr
N
N
skala 1:100
2
TR11
våning 2 tr
14
våning 1 tr
entrévåning
källarvåning
TR2
1
2
3
östra
3
SPARBANKSBOKEN
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:
LGH
NR:
LGH
NR:
41503
41503
LGH
41503
NR:
11002
21002
11102
21102
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
JM
reserverar
sig
för
eventuella
ändringar
och
tryckfel.
Fotografier
och
illustrationer
är
idébilder
som
kan
avvika
från
verkligheten.
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
4
4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
2
2 rum & kök, 61 m²
USP
USP
USP
USP
USP
USP
rum & kök, 62 kvm
ƒƒ Stor terrass i fritt läge mot öster, med planteringslåda och trätrall
2 rum & kök,
61 m²
ƒƒ Stort vardagsrum / kök med öppna ytor
rum och kök, 46 m²
räcke
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
räcke
Balkong mot gård
planteringslåda
skärmvägg
räcke
TERRASS
räcke
skärmvägg
plantering
planteringslåda
TERRASS
plantering
2
ƒƒ Rymligt sovrum med gott om förvaring i skjutdörrsgarderob
gård
BALKONG
8
gård
BH 0,55 m
BH 0,70 m
VARDAGSRUM
14
ENTRÉ
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
ENTRÉ
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
1
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
2
1
3
2
4
3
5m
4
5m
skala 1:100
N
0
2
TR11
2
TR21
östra
3
N
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 1 tr västra
entrévåning
våning 4 souterrängvåning
tr
våning 4 tr
våning 3 källarvåning
trvåning 3 tr
våning 2 trvåning 2 tr
våning 1 trvåning 1 tr
entrévåning
entrévåning
souterrängvåning
källarvåning
källarvåning
N
4
TR4
1
2
3
4
5m
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
20903
LGH NR:
20903
SPARBANKSBOKEN
11002
21002
LGH
NR:
våning 4 tr
11102
21102
våning 3 tr
20903
11202
11302
11402
21202
21302
21402
våning 2 tr
våning 1 trappa
3
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
4
gård
15
3
rum&&kök,
kök,79
79m²
m²
33rum
rum
&
USP
USP
USP
USP
USP
USP
2
kök, 79 kvm
ƒƒ Balkong i västerläge med utgång från vardagsrummet
ƒƒ Gavelläge med fönster i tre väderstreck
ƒƒ Skjutdörrsgarderob i både sovrum och hall
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
balkong ca 0,7 m
balkong
0,7 m
ovan ca
mark
ovan mark
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5m
5m
5m
våning 4 tr
våning
4 tr 3 tr
våning
våning
3 tr 2 tr
våning
våning
2 tr 1 tr västra
våning
våning
1 tr
entrévåning
entrévåning
våning
4souterrängvåning
tr
souterrängvåning
våning
3källarvåning
tr
källarvåning
våning 2 tr
16
våning 1 tr
entrévåning
källarvåning
N
N
skala 1:100
TR1
1
1
TR2
2
2
östra
3
SPARBANKSBOKEN
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGHLGH
NR:
11001
LGH
11001
11001
NR:
11002
21002
11102
21102
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
3
N
4
4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
3
3 rum & kök, 79 m²
3 rum & kök,rum
79 m²&
USP
USPUSP
USPUSP
USP
2
kök, 79 kvm
ƒƒ Fönster i tre väderstreck och balkong i väster
ƒƒ Bra planerad med öppen planlösning
ƒƒ Skjutdörrsgarderober i sovrum och hall
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
1
01
2
12
3
23
4
34
5m
45 m
5m
skala 1:100
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 4 tr
våning 2 tr
våning 3 tr
våning 1 tr västra
våning 2 tr
entrévåning
våning 1 tr
våning 4 souterrängvåning
tr
entrévåning
våning
3 källarvåning
tr
souterrängvåning
våning
2 tr
källarvåning
våning 1 tr
entrévåning
källarvåning
N
N
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
SPARBANKSBOKEN
LGH
NR:NR:
LGH
LGH31001
NR:
LGH
3100131001
östra
2
TR11
1
TR2
2
3
3
NR:
11002
21002
11102
21102
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
4
4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
17
3
3 rum & kök, 79 m²
3 rum & kök,
rum79&m²kök,
USP
USPUSP
USPUSP
USP
2
79 kvm
ƒƒ Balkong i söder
ƒƒ Fönster i tre väderstreck
ƒƒ Öppen planlösning
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
Balkong ligger i högsta
punkt en meter över mark
Balkong ligger i högsta
punkt en meter över mark
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
SG
L
ST
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
ovanliggande
balkong
ovanliggande
balkong
0
1
00
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
2
11
3
22
4
33
5m
44
5 5mm
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 4 tr
våning 2 tr
våning 3 tr
våning 1 tr västra
våning 2 tr
entrévåning
våning 1 tr
souterrängvåning
våning 4 tr
entrévåning
källarvåning
våning 3 tr
souterrängvåning
våning 2 tr
källarvåning
18
våning 1 tr
entrévåning
källarvåning
N
N
skala 1:100
2
TR11
1
TR2
östra
3
2
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
SPARBANKSBOKEN
LGH
NR:NR:
LGH
LGH
41003 NR:
LGH NR:
41003
41003
11002
21002
11102
21102
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
JM
reserverar
sig
för
eventuella
ändringar
och
tryckfel.
Fotografier
och
illustrationer
är
idébilder
som
kan
avvika
från
verkligheten.
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
3
TR4
4
4
våning 4 tr
våning 3 tr
3
3 rum & kök, 79 m²
& m²
kök,
3 rum &rum
kök, 79
USP
USP USP
USP USP
USP
2
79 kvm
ƒƒ Balkong i väster med eftermiddags- / kvällssol
ƒƒ Fint planerad lägenhet med stora sociala ytor
ƒƒ Fönster i tre väderstreck
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
1
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
2
1
1
3
2
2
4
3
3
5m
4
4
5m
5m
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 4 tr
våning 2 tr
våning 3 tr
våning 1 tr västra
våning 2 tr
entrévåning
1
våning 1 tr TR1
souterrängvåning
våning 4 tr
entrévåning
källarvåning
våning 3 tr
souterrängvåning
våning 2 tr
källarvåning
våning 1 tr
entrévåning
TR2
källarvåning
N
N
skala 1:100
2
2
1
östra
3
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
SPARBANKSBOKEN
LGH
NR:
LGH
NR:
41103LGH NR:
LGH NR:
4110341103
11002
21002
11102
21102
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
TR4
34
4
våning 4 tr
våning 3 tr
19
3
33 rum
79
rum && kök,
kök,
79 m²
m²
rum
& kök,
USP
USP
USP
USP
USP
USP
2
79 kvm
ƒƒ Balkong i västerläge med utgång från sovrum
ƒƒ Gavelläge med fönster i tre väderstreck
ƒƒ Skjutdörrsgarderob i båda sovrummen
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
ENTRÉ
EL/IT
KM
balkong ca 1,8 m
balkong
ovan
markca 1,8 m
ovan mark
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5m
5m
5
m
våning 4 tr
våning3 4tr tr
våning
våning2 3tr tr
våning
våning1 2tr trvästra
våning
våning 1 tr
entrévåning
våning 4souterrängvåning
trentrévåning
våning 3källarvåning
trsouterrängvåning
våning 2 trkällarvåning
20
våning 1 tr
entrévåning
källarvåning
N
N
skala 1:100
2
TR1
1
1
TR2
2
3
östra
BrfGULDMYNTET
GULDMYNTET
Brf GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
LGH
NR:
21003
LGH
21003
21003
NR:
11002
21002
11102
21102
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
JM
reserverar
sig
för
eventuella
ändringar
och
tryckfel.
Fotografier
och
illustrationer
är
idébilder
som
kan
avvika
från
verkligheten.
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
3
N
4
TR4
4
våning 4 tr
våning 3 tr
3
3 rum 3
& rum
kök, &80kök,
m² 80 m²
USP
USP
USP
rum & kök, 80 kvm
USP
USP
USP
2
ƒƒ Stor uteplats i skyddat läge
ƒƒ Öppen planlösning med stora socialaräcke
ytor
räcke
ƒƒ Bra förvaring
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum
med plats för två
planteringslåda
Balkong mot gård
planteringslåda
skärmvägg
ovanliggande
balkong
skärmvägg
skärmvägg
ovanliggande
balkong
skärmvägg
BALKONG
8
BH 0,55 m
ENTRÉ
BH 0,70 m
VARDAGSRUM
ENTRÉ
SOVRUM
11
14
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
ovanliggande
balkong
högt liggande mark,
högt
liggande mark,
bh på utsidan ca 0,3
- 0,5
bh på utsidan ca 0,3 - 0,5
ovanliggande
balkong
0
1
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
1
2
0
2
3
1
3
4
2
4
5m
3
5m
4
5m
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 1 tr västra
entrévåning
våning 4souterrängvåning
tr
våning 3källarvåning
tr
våning 2 tr
våning 1 tr
entrévåning
källarvåning
N
N
skala 1:100
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 1 tr
TR11
entrévåning
souterrängvåning
källarvåning
TR2
2
3
1
östra
SPARBANKSBOKEN
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:
LGH NR:LGH NR:
30903
30903 LGH NR:
30903
11002
21002
11102
21102
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
2
N
4
3
TR4
4
våning 4 tr
våning 3 tr
21
3
3 rum & kök, 80 m²
USP
USP
USP
rum & kök, 80 kvm
räcke
3 rum & kök, 80 m²
USP
USP
USP
2
ƒƒ Stor uteplats i öster mot grönområde
ƒƒ Öppen planlösning med stora sociala ytor
ƒƒ Bra förvaring
räcke
rum och kök, 46 m²
planteringslåda
skärmvägg
planteringslåda
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
trappsteg
Balkong mot gård
skärmvägg
trappsteg
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
ENTRÉ
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
ovanliggande
balkong
högt liggande mark,
bh på utsidan ca 0,4 - 0,5
högt liggande mark,
bh på utsidan ca 0,4 - 0,5
ovanliggande
balkong
0
1
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
2
1
3
2
4
3
5m
4
5m
skala 1:100
N
0
22
2
3
TR11
N
N
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 1 tr västra
entrévåning
våning 4 souterrängvåning
tr
våning våning
4 tr
3 källarvåning
tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 2 tr
1 tr
våning våning
1 tr
entrévåning
entrévåning
1
souterrängvåning
källarvåning
källarvåning
2
TR2
3
4
TR4
1
2
3
4
5m
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
41001
LGH NR:
41001
SPARBANKSBOKEN
östra
11002
21002
LGH NR: våning 4 tr
11102
21102
3 tr
41001 våning
våning 2 tr
11202
11302
11402
21202
21302
21402
våning 1 trappa
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och tryckfel. Fotografierentrévåning
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
TR3
4
gård
3
33 rum
82
rum &
& kök,
kök,
82 m²
m²
rum
& kök,
USP
USP
USP
USP
USP
USP
2
82 kvm
ƒƒ Balkong i västerläge med utgång från vardagsrummet
ƒƒ Gott om förvaring i både skjutdörrsgarderober och klädkammare med fönster
ƒƒ Gavelläge med fönster i tre väderstreck
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
ST
L
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5m
5m
5m
skala 1:100
våning 1 tr
entrévåning
källarvåning
NN
våning 4 tr
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 2 tr
våning 1 tr västra
våning 1 tr
entrévåning
entrévåning
souterrängvåning
våning 4 tr
souterrängvåning
källarvåning
våning 3 trkällarvåning
våning 2 tr
SPARBANKSBOKEN
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:
LGH
NR:
LGH
NR:
11101,
11201,
11101, 11201,11301
11301
TR11
1
TR2
2
2
3
3
östra
11101, 11201, 11301LGH
NR:
11002
21002
11102
21102
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
4
4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
23
3
3 rum & kök, 82 m²
rum
3 rum & kök,
82&
m²kök,
USP
USP
USP
USP
USP
USP
2
82 kvm
ƒƒ Balkong i väster med eftermiddags- / kvällssol
ƒƒ Optimalt planerad lägenhet med stora sociala ytor
ƒƒ Fönster i tre väderstreck
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
1
00
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
2
11
3
22
4
33
5m
44
55 m
m
24
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 4 tr
våning 2 tr
våning 3 tr
våning 1 tr västra
våning 2 tr
entrévåning
våning 1 tr
våning 4souterrängvåning
tr
entrévåning
våning 3källarvåning
tr souterrängvåning
våning 2 tr källarvåning
våning 1 tr
entrévåning
källarvåning
N
N
skala 1:100
2
TR11
2
1
TR2
östra
3
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
SPARBANKSBOKEN
LGH
NR:NR:
LGH
LGH
41203, NR:
41303, 41403
LGH NR:
41203,
41403
41203,41303,
41303,
41403
11002
21002
4
11102
21102
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
3
4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
3
3 rum & kök, 83 m²
rum
& kök,
3USPrum & kök,
83 m²
USP
USP
USP
USP
USP
2
83 kvm
ƒƒ Balkong i västerläge med utgång från sovrum
ƒƒ Gavelläge med fönster i tre väderstreck
ƒƒ Gott om förvaring i både skjutdörrsgarderober
och klädkammare med fönster
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5m
5m
5m
våning
våning
våning
våning 4 tr
våning 3 tr
våning
våning2 4tr tr
västra
våning
våning1 3tr tr
entrévåning
våning 2 tr
4souterrängvåning
trvåning 1 tr
3källarvåning
trentrévåning
2 trsouterrängvåning
1 trkällarvåning
våning
entrévåning
källarvåning
N
N
skala 1:100
2
TR1
1
1
TR2
östra
3
2
Brf GULDMYNTET
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
Brf
GULDMYNTET
LGH
21103,
21203, 21303
21403
LGH NR:
LGH
NR:
21103, 21203, 21303,
21403
21103, 21203, 21303 21403
11002
21002
11102
21102
4
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
3
4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
25
3
3 rum & kök, 83 m²
rum
&
3 USP
rum & kök,
83 m²
USP
USP
USP
USP
USP
2
kök, 83 kvm
ƒƒ Balkong i väster med eftermiddags- / kvällssol
ƒƒ Optimalt planerad lägenhet med stora sociala ytor
ƒƒ Fönster i tre väderstreck
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
1
0
1
2
1
2
3
2
3
4
3
4
5m
4
5m
5m
skala 1:100
N
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
SPARBANKSBOKEN
LGH
31101,
LGH
NR:31201, 31301, 31401
26
TR11
entrévåning
TR2
källarvåning
N
våning 4 tr
våning 3 tr
våning42trtr
våning
våning31trtr västra
våning
entrévåning
våning
2 tr
souterrängvåning
våning 4våning
tr
1 tr
källarvåning
våning 3entrévåning
tr
våning 2souterrängvåning
tr
våning 1källarvåning
tr
2
1
2
östra
3
LGH
NR:
31101, 31201, 31301,
31401
31101, 31201, 31301, 31401
11002
21002
11102
21102
4
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
3N
4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
4
4 rum & kök, 98 m²
rum
&m²kök,
4
rum
&
kök,
98
USP
USP
USP
USP
USP
USP
2
98 kvm
ƒƒ Dubbla balkonger i två väderstreck
ƒƒ Stora fönsterpartier
ƒƒ Gäst-wc
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
balkong ca 1 m
ovan mark
balkong ca 1 m
ovan mark
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
1
0
1
0
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5m
5m
5m
våning 4 tr
våning 3 tr
våning
2 tr 4 tr
våning
våning
1 tr västra
våning
3 tr
entrévåning
våning 2 tr
våning 4souterrängvåning
tr
våning 1 tr
våning 3källarvåning
tr entrévåning
N
N
skala 1:100
2
TR11
souterrängvåning
våning 1 tr källarvåning
entrévåning
källarvåning
2
1
våning 2 tr
TR2
östra
3
Brf GULDMYNTET
GULDMYNTET
LGH
BrfNR:
GULDMYNTET
LGH
NR:
21001
LGH NR:
LGH
21001
21001
NR:
11002
21002
11102
21102
4
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
3
4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
27
4
4 rum & kök, 98 m²
rum & kök, 98 kvm
4 rum & kök,ƒƒ 98
Dubblam²
balkonger i två väderstreck
USP
USP
USPUSP
USP
USP
2
ƒƒ Extra gäst-wc
ƒƒ Stora sociala ytor
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
N
0
28
källarvåning
2
3
N
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 1 tr västra
entrévåning
våning
4 tr
våning
våning
4souterrängvåning
tr3 tr
våning
våning
3källarvåning
tr2 tr
våning 1 tr
våning 2 tr
entrévåning
våning 1 tr
souterrängvåning
entrévåning
källarvåning
TR11
N
2
1
TR2
1
0
3
4
TR4
2
1
1
2
skala
1:100
3
2
4
3
3
5m
4
4
5m
5m
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
SPARBANKSBOKEN
11003, 31003
LGH NR:
31003
LGH
NR:
östra
11002
21002
11003,
31003
våning
4 tr
våning 3 tr
11102
11202
11302
11402
21102
21202
21302
21402
våning 2 tr
4
våning 1 trappa
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
4
4 rum & kök, 98 m²
& m²
kök,
4 rum &rum
kök, 98
USP
USP USP
USP USP
USP
2
98 kvm
ƒƒ Dubbla balkonger i två väderstreck
ƒƒ Extra gäst-wc
ƒƒ Bra förvaring
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
1
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
2
1
1
3
2
2
4
3
3
5m
4
4
5 m 5m
våning 4 tr
våning 3 tr
4 tr
våning 2 våning
tr
3 tr
våning 1 våning
tr västra
våning 2 tr
entrévåning
TR11
våning 1 tr
våning 4 souterrängvåning
tr
entrévåning
källarvåning
våning 3 tr
souterrängvåning
våning 2 tr
källarvåning
våning 1 tr
entrévåning
TR2
källarvåning
N
N
skala 1:100
2
2
1
östra
3
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
SPARBANKSBOKEN
LGH
NR:
LGH
NR:
LGH
NR:
21001,
41101
LGH NR:
41101
21001, 41101
11002
21002
11102
21102
4
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
3 4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
29
4
4 rum & kök, 99 m²
rum & kök, 99 kvm
USP
4 rum & kök,
99 m²
ƒƒ Dubbla balkonger i två väderstreck
USP
USPUSP
USP
USP
2
ƒƒ Stora sociala ytor
ƒƒ Privat del med extra wc
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
1
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
2
1
0
1
30
källarvåning
N
N
skala 1:100
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 1 tr västra
våning 4 tr
entrévåning
TR11
våning 3 tr
våning 4 souterrängvåning
tr
våning 2 tr
källarvåning
våning 3 tr
våning 1 tr
våning 2 tr
entrévåning
våning 1 tr
souterrängvåning
källarvåning
entrévåning
TR2
2
östra
3
4
N
2
1
3
TR4
3
2
4
3
2
5m
4
3
5m
4
5m
Brf GULDMYNTET
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
Brf
11003 GULDMYNTET
LGH NR:
11003
LGH NR:
11002
21002
11003
våning 4 tr
våning 3 tr
11102
11202
11302
11402
21102
21202
21302
21402
våning 2 tr
4
våning 1 trappa
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
4
4 rum & kök, 103 m²
rum & kök,
4 USP
rum & kök, 103 m²
USP
USP
USP
USP
USP
2
103 kvm
ƒƒ Ljus och luftig bostad
ƒƒ Dubbla balkonger
ƒƒ Klädkammare / arbetsrum med fönster
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,70 m
+58,2
40
BH 0,55 m
+58,2
40
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
1
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
2
1
1
3
2
2
4
3
3
5m
4
4
5m
5m
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning
våning4 1tr tr västra
våning
3 tr
entrévåning
2 tr
våning våning
4souterrängvåning
tr
våning 1 tr
våning 3källarvåning
tr
entrévåning
våning 2 tr
souterrängvåning
våning källarvåning
1 tr
entrévåning
källarvåning
N
N
skala 1:100
2
TR1
1
2
1
TR2
östra
3
3
4
N
4
TR4
Brf GULDMYNTET
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
BrfLGH
GULDMYNTET
11103,
11403
LGH
NR:11203, 11303,
LGH NR:
11103, 11203, 11303, 11403
11103, 11203, 11303,
1140321002
11002
våning 4 tr
våning 3 tr
11102
11202
11302
11402
21102
21202
21302
21402
våning 2 tr
våning 1 trappa
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
31
4
4 4rum
rum& &kök,
kök,103
103m²m²
USPUSP
USPUSP
USPUSP
2
rum & kök, 103 kvm
ƒƒ Stora umgängesytor
ƒƒ Genomgående med dubbla balkonger
ƒƒ Stora fönsterpartier
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
+57,240
VARDAGSRUM
14
+57,240
ENTRÉ
ENTRÉ
SOVRUM
11
K/F
SG
L
ST
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
00
1
11
2
22
3
33
4
44
5m
5 5mm
våning 4 tr
våningvåning
3 tr 4 tr
våningvåning
2 tr 3 tr
2 tr
våningvåning
1 tr västra
våning 1 tr
entrévåning
entrévåning
våning 4souterrängvåning
tr
souterrängvåning
våning 3källarvåning
tr
källarvåning
våning 2 tr
32
våning 1 tr
entrévåning
källarvåning
N
N
skala 1:100
2
TR11
TR2
1
2
3
östra
Brf Brf
GULDMYNTET
GULDMYNTET
GULDMYNTET
LGH
NR:
LGH
LGHNR:
NR:
21101,
21201,
21301,
21401
LGH NR:21401
21101, 21201,
21301,
21101, 21201, 21301, 21401
11002
21002
11102
21102
våning 2 tr
11202
21202
våning 1 trappa
JM
reserverar
sig
för
eventuella
ändringar
och
tryckfel.
Fotografier
och
illustrationer
är
idébilder
som
kan
avvika
från
verkligheten.
11302
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från21302
verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11402 21402
N
3
4
4
TR4
våning 4 tr
våning 3 tr
4
4 rum & kök, 103 m²
rum & kök, 103 kvm
4 rum & kök,ƒƒ Dubbla
103balkonger
m² i öst samt i väster
USP
USP
USP
USP
USP
USP
2
ƒƒ Extra gäst-wc
ƒƒ Gott om förvaring i både klädkammare
och skjutdörrsgarderober
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
N
0
källarvåning
2
3
N
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning 1 tr västra
våning
4 tr
entrévåning
våning
våning
4 souterrängvåning
tr 3 tr
våning
våning
3 källarvåning
tr 2 tr
våning 1 tr
våning 2 tr
entrévåning
våning
1 tr
souterrängvåning
entrévåning
källarvåning
TR11
N
2
1
TR2
1
0
3
4
TR4
2
1
1
3
2
2
skala 1:100
4
3
3
5m
4
4
5m
5m
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
SPARBANKSBOKEN
11103, 11203, 11303, 11403,
LGH
NR:
31103,
31203, 31303,
31403
LGH
NR: 31203,
östra
31103,
31303, 31403
11103,
11303,11002
11403, 21002
våning11203,
4 tr
11102
21102
våning 3 tr
31103,
31203, 31303,11202
31403 21202
våning 2 tr
4
våning 1 trappa
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
gård
11302
11402
21302
21402
33
4
4 rum & kök, 103 m²
rum & kök,
4 rum
USP & kök, 103 m²
USP
USP
USP
USP
USP
2
103 kvm
ƒƒ Dubbla balkonger i öst samt i väst
ƒƒ Extra gäst-wc
ƒƒ Stor klädkammare med fönster
rum och kök, 46 m²
Kompakt lägenhet med öppna rumssamband
Sovrum med plats för två
Balkong mot gård
BALKONG
8
BH 0,55 m
BH 0,70 m
ENTRÉ
ENTRÉ
VARDAGSRUM
14
SOVRUM
11
K/F
L
ST
SG
G
KÖK
HALL
DM
BAD
EL/IT
ENTRÉ
KM
0
1
0
För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.
0
2
1
1
3
2
2
4
3
3
5m
4
4
5m
5m
våning 4 tr
våning 3 tr
våning 2 tr
våning
våning
4 tr 1 tr västra
entrévåning
våning
3 tr
våning
våning
4souterrängvåning
tr 2 tr
källarvåning
våning
våning
3 tr 1 tr
34
entrévåning
våning
2 tr
souterrängvåning
våning 1 tr
källarvåning
entrévåning
källarvåning
N
N
skala 1:100
2
3
TR11
2
1
TR2
3
4
N
TR4
SPARBANKSBOKEN
GULDMYNTET
LGH
NR:NR:
LGH
SPARBANKSBOKEN
21101, 21201, 21301, 21401,
LGH
NR:
LGH41201,
NR: 41301, 41401,
41501
östra
41201, 41301, 41401, 41501
21101, 21201, 21301,11002
21401,21002
våning 4 tr
41201,
41401,11102
41501 21102
våning 41301,
3 tr
11202
11302
11402
21202
21302
21402
våning 2 tr
våning 1 trappa
JM reserverar sig för eventuella ändringar
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
TR3och tryckfel. Fotografierentrévåning
4
gård
Vitmålade väggar och generösa fönsterpartier
gör din bostad ljus och luftig.
Fasadritningar
Hus 1
FASAD MOT SÖDER
FASAD MOT SÖDER
TH1
TH2
FASAD MOT VÄSTER
TH3
TH4
TH1
TH2
TH1
SKALA (A3)
1 : 200
UPPDRAG NR
ANSVARIG
HANDLÄGGARE
RITAD AV
DATUM
2268
M. ENGLUND
AL/AnR
AL
2015-04-07
TH2
TH2
REV DATUM
NUMMER
Fasad mot öster
TH1
TH2
TH3
TH2
TH1
TH4
TH3
TH4
1 : 200
Fiskargatan 8, 116 20 Stockholm, tel: 08-556 939 00
Fasad mot väster
TH1
UPPDRAG NR
ANSVARIG
HANDLÄGGARE
RITAD AV
DATUM
2268
M. ENGLUND
AL/AnR
AL
2015-04-07
TH3
TH4
TH1
TH2
TH3
TH4
TH1
TH4
TH2
TH2
1 : 200
36
TH2
TH3
TH4
TH3
TH4
FASAD MOT NORR
FASAD MOT ÖSTER
TH3
TH1
TH4
FASADER HUS 2, TH 3-4
SKALA (A3)
REV
FASAD MOT SÖDER
TH2
TH3
FASAD MOT NORR
TH1
TH4
FA
SKALA (A3)
BET
S030
TH1
TH3
FASAD MOT NORR
FASAD MOT ÖSTER
Fasad mot söder
TH2
TH2
SPARBANKSBOKEN
FASAD MOT VÄSTER
TH1
TH4
TH4
TH3
TH4
TH3
TH3
FASAD MOT SÖDER
TH1
TH2
TH1
Fasad mot norr
FASADER HUS 2, TH 3-4
TH4
TH4
TH1
TH1
TH3
TH3
TH4
FASAD MOT NORR
TH2
TH2
TH1
TH3
UPPDRAG NR
ANSVARIG
HANDLÄGGARE
RITAD AV
DATUM
2268
M. ENGLUND
AL/AnR
AL
2015-04-07
REV DATUM
NUMMER
S030
TH2
TH3
TH1
TH4
TH2
TH3
TH4
SPARBANKSBOKEN
FASAD
SKALA (A3)
BET
Fiskargatan 8, 116 20 Stockholm, tel: 08-556 939 00
1 : 200
UPPDRAG NR
ANSVARIG
HANDLÄGGARE
RITAD AV
DATUM
2268
M. ENGLUND
AL/AnR
AL
2015-04-07
JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
REV DATUM
Fasadritningar
Hus 2
FASAD MOT SÖDER
FASAD MOT SÖDER
TH1
TH2
FASAD MOT VÄSTER
TH3
TH4
TH1
TH2
TH4
TH2
1 : 200
TH3
TH4
TH2
UPPDRAG NR
ANSVARIG
HANDLÄGGARE
RITAD AV
DATUM
2268
M. ENGLUND
AL/AnR
AL
2015-04-07
REV DATUM
TH3
TH4
TH3
TH4
Fasad mot öster
FASAD MOT NORR
FASAD MOT ÖSTER
FASADER HUS 2, TH 3-4
SKALA (A3)
TH2
TH1
Fasad mot norr
TH3
TH4
TH1
TH1
TH2
TH3
TH4
FASAD MOT NORR
TH1
TH2
TH1
TH3
NUMMER
TH1
TH2
TH3
TH3
TH4
FA
SKALA (A3)
BET
S030
TH2
TH1
TH4
SPARBANKSBOKEN
1 : 200
Fiskargatan 8, 116 20 Stockholm, tel: 08-556 939 00
UPPDRAG NR
ANSVARIG
HANDLÄGGARE
RITAD AV
DATUM
2268
M. ENGLUND
AL/AnR
AL
2015-04-07
REV D
FASAD MOT SÖDER
TH1
TH2
TH3
TH4
Fasad mot söder
TH1
TH2
Fasad mot väster
TH3
TH4
FASAD MOT VÄSTER
TH1
FASAD MOT SÖDER
TH2
TH3
TH4
TH1
TH2
TH3
TH4
TH1
TH1
TH2
TH2
TH3
TH4
TH3
TH4
FASAD MOT NORR
TH1
TH2
TH3
TH4
FASADER HUS 2, TH 3-4
SKALA (A3)
1 : 200
UPPDRAG NR
ANSVARIG
HANDLÄGGARE
RITAD AV
DATUM
2268
M. ENGLUND
AL/AnR
AL
2015-04-07
REV DATUM
NUMMER
S030
BET
FASAD MOT NORR
FASAD MOT ÖSTER
TH1
TH2
TH3
TH1
TH4
TH2
TH3
TH4
SPARBANKSBOKEN
FASAD
SKALA (A3)
Fiskargatan 8, 116 20 Stockholm, tel: 08-556 939 00
1 : 200
UPPDRAG NR
ANSVARIG
HANDLÄGGARE
RITAD AV
DATUM
2268
M. ENGLUND
AL/AnR
AL
2015-04-07
REV DATUM
37
1
2
JM Original
I alla våra hus ingår JM Original – en noga utvald inredning som
ingår i priset för just din specifika bostad. På bilderna ser du
exempel på några av de inredningsdetaljer som ingår i original­
sortimentet för din nya bostad. Det finns även ett utbud av
inredning som kan väljas utöver original. Utbudet är valt speciellt för ditt projekt och presenteras i katalogen Inredningsval,
där även kostnaden för respektive alternativ framgår.
5
1. F unktionellt kök
Vitvarorna är i rostfritt utförande. Det ingår en eller
två kombinerade kyl / frysar, inbyggnadsugn, mikro,
helintegrerad diskmaskin samt spishäll med induktion
från Siemens.
2. Klassiskt uttryck
De vita skåpsnickerierna från Vedum har släta luckor
med handtag i rostfritt.
3. Stilrent badrum
På badrumsgolvet ligger ett grått kvadratiskt klinker och
som kontrast sitter vita liggande kakelplattor i måtten
250 x 450 mm på väggarna. Vägghängd torkställning.
4. Tvätt och tork
3
I badrummet finns tvättmaskin och torktumlare,
alternativt kombimaskin. Ovanför tvättutrustningen
finns en praktisk bänkskiva i vitt samt vita väggskåp
från Vedum.
5. Smart förvaring
Förvaringsmöjligheterna är goda i klädkammare eller
skjutdörrsgarderober utrustade med hylla, klädstång
och trådbackar.
6. Sällskapsytor
Planlösningarna bjuder på sällskapsytor med gott om
plats för trivsel och bekvämlighet. Flera av bostäderna
har balkonger med fri utsikt mot öster.
4
6
39
Rumsbeskrivning
GENERELLT
Entrédörr
Ljudklassad säkerhetsdörr från Swedoor
Lås entrédörr
Låsklass 3
Innerdörrar
Vita, släta från Swedoor
Fönsterbänkar
Sten
Lås fönsterdörr/fönster
Lås på fönster och fönsterdörrar på mark- och souterrängplan
Rumshöjd
2,5 m där inget annat anges
KAPPRUM/HALL
Golv
Mattlackad ekparkett, 3-stav
Sockel
Vit
Väggar
Målade, vita
Tak
Vit, grängad betong (synliga plattbärlagsskarvar)
Övrigt
Kapphylla och garderober alt skjutsdörrsgarderob
enl. lägenhetsblad
VARDAGSRUM
Golv
Mattlackad ekparkett, 3-stav
Sockel
Vit
Väggar
Målade, vita
Tak
Vit, grängad betong (synliga plattbärlagsskarvar)
Övrigt
Förstärkt vägg för montage av tv enligt lägenhetsblad
KÖK
40
Golv
Mattlackad ekparkett, 3-stav
Sockel
Vit
Väggar
Målade, vita
Tak
Vit, grängad betong (synliga plattbärlagsskarvar)
Vitvaror
Rostfria vitvaror. Induktionshäll infälld i bänkskiva, ugn under
häll, helintegrerad diskmaskin, kombinerad kyl / frys i 2 rok,
två stycken kombinerade kyl/frys i 3 rok
Utdragbar spiskåpa. Mikro i väggskåp
Övrigt
Vita släta luckor, bänkskiva i laminat och rostfri diskbänk
Kakel ovan bänkskåp
JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
Rumsbeskrivning
SOVRUM
Golv
Mattlackad ekparkett, 3-stav
Sockel
Vit
Väggar
Målade, vita
Tak
Vit, målad betong (synliga plattbärlagsskarvar)
Övrigt
Garderober enligt lägenhetsblad
KLÄDKAMMARE
Golv
Mattlackad ekparkett, 3-stav
Sockel
Vit
Väggar
Målade, vita
Tak
Vit, målad betong (synliga plattbärlagsskarvar)
Övrigt
Inredning enligt lägenhetsblad
DUSCH / WC / TVÄTT
Golv
Klinker
Väggar
Kakel
Tak
Målat, vitt
Vitvaror
Tvättmaskin och torktumlare alt. kombimaskin
enligt lägenhetsblad
Övrigt
Tvättställ med kommod, spegel med belysning, golvmonterad toalettstol, duschvägg i klarglas, bänkskiva och väggskåp ovan vitvaror, torkställning
Förberett för handdukstork
WC
Golv
Klinker
Sockel
Klinker
Väggar
Målade, vita. Kakel på vägg bakom tvättställ
Tak
Målat, vitt
Övrigt
Tvättställ, spegel med belysning, golvmonterad toalettstol
41
Teknisk beskrivning
42
Grundläggning
Grundläggning på berg och packad sprängbotten
Stomme
Bärande innerväggar av betong och stålpelare i fasad
Balkonger
Prefabricerad betong
Balkongfronter
Glas / pinnräcke
Tak över balkong
Betong utom översta våningen
Ytterväggar
Utfackningsväggar av träreglar
Ytskikt yttervägg
Tegel
Mellanbjälklag
Betong
Yttertak
Takpannor
Lägenhetsskiljande väggar
Betong, i enstaka fall gipsskivor på regelstomme
Lättväggar
Gipsskivor på regelstomme
Fönster
Treglasfönster i trä med ytterbåge av aluminium
Entrépartier
Aluminium
Värme, vatten och sanitet
Vattenburet radiatorsystem med fjärrvärme
som uppvärmningskälla
El
5-ledarsystem med lägenhetscentral placerad inom lägenheten. Elcentralen är försedd med automatsäkringar och
jordfelsbrytare. Individuell mätning av hushållsel
Ventilation
Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning i kök,
våtrum och större klädkammare. Tilluft via ytterväggsventiler
bakom radiatorerna
TV, telefon och dator
Lägenheterna utrustas med Triple Play vilket innebär möjlig­
het till TV, telefoni och bredband i ett och samma nätverksuttag. Grundabonnemang för IP-telefon, basutbud för TV
samt grundhastighet för bredband ingår i månadsavgiften
Terrass
Terrass belagd med trätrall
Förråd
Lägenhetsförråd med nätväggar inredda med hyllplan och
klädstång beläget i garage och souterrängplan
Cykelförråd
Separata cykelförråd finns i garage, på gården och
utanför entréerna
Soprum
Källsortering i trapphus 2 med separat ingång från gården
Utvändigt djupbehållarsystem intill gården för hushållssopor
Garage
Parkeringsplatser i garage för uthyrning
Postboxar
Postboxar vid entrén och tidningshållare vid lägenhetsdörrar
Övriga gemensamma utrymmen
Barnvagns- och rullstolsförråd i varje trapphus, styrelserum
med uteplats
JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
Alla Guldmyntets lägenheter får minst
en rymlig balkong eller uteplats.
Försäljning och ekonomi
Bokningsavtal
Slutbetalning
I ett första försäljningsskede tecknas ett bokningsavtal med alla
kunder. Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en
bokningsavgift om 20 000 kr erläggas. I samband med detta erbjuds
en boendekostnadskalkyl. Om blivande köpare väljer att inte teckna
ett bindande avtal återbetalas bokningsavgiften reducerad med en
administrationsavgift på 7 000 kr och JM äger rätt att anvisa bostaden till annan köpare. Bokning sker så länge arbetet med kostnadskalkyl eller ekonomisk plan pågår.
Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåt­
elseavgift vara betald. Kvitto på fullgjord betalning ska uppvisas i
samband med utlämning av nycklarna till bostaden.
Förhands- och upplåtelseavtal
När bostadsrättsföreningen är bildad och har erhållit Bolagsverkets
tillstånd att ta emot förskott tecknas förhandsavtal med föreningen.
Innan styrelsen i föreningen undertecknar förhandsavtalet ska
den pröva om du senare vid upplåtelseavtalets skrivning kan godtas som medlem i föreningen. I samband med prövningen görs en
kreditupplysning och det kontrolleras att boendekostnadskalkylen
fortfarande är aktuell. Prövningen är en kontroll av din ekonomi
och allmänna betalningsförmåga. Inom en vecka efter att bostadsrättsföreningen undertecknat förhandsavtalet och du fått ett original av avtalet, ska en förskottsbetalning om 100 000 kr erläggas.
Förskottet kan avräknas med tidigare erlagd bokningsavgift.
När bostadsrättsföreningen har erhållit Bolagsverkets tillstånd
att upplåta bostadsrätt, ska upplåtelseavtal tecknas och i samband
med detta beviljas medlemskapet. Detta beräknas ske under 2017.
Innan styrelsen i föreningen undertecknar upplåtelseavtalet ska
den återigen göra en kreditprövning för att avgöra om du kan godtas som medlem i föreningen. För att uppfylla fastighetsmäklarens
skyldigheter i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt
kommer fastighetsmäklaren i samband med undertecknande av
upplåtelseavtal utföra identitetskontroll genom att ta en kopia
av upp­visad godtagen legitimationshandling samt förvara kopian
i fem år.
Årsavgift
Årsavgiften betalas, månadsvis i förskott, från och
med tillträdesdagen.
Tillträde
Kvartal 4, 2018 – kvartal 2, 2019.
Besiktningar
Slutbesiktning görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs
av en besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse)
som kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar även en
representant från bostadsrättsföreningen och en från entreprenören. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter
till besiktningsmannen samt kontrollera eventuella inredningsval.
Inbjudan kommer att skickas ut i god tid före besiktningsdatum.
Efterbesiktning sker också innan tillträdet. Syftet med efterbesiktningen är att kontrollera att de eventuella fel och brister som
påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats.
Garantibesiktning görs cirka två år efter slutbesiktningen. Här
noteras fel som framträtt under garantitiden.
Villkor i övrigt
Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar som du erhåller i samband med undertecknandet
av upplåtelseavtalet.
Insats och månadsavgifter
Framgår av prislista eller den ekonomiska planen.
44
JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
Bo med
bostadsrätt
Köpprocessen
Trygghet i boendet
1. Visning
Att bo med bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna
och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens egendom. Du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli
uppsagd av föreningen förutsatt att du sköter dina skyldigheter
gentemot dem. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill.
Bostadsrättsföreningens styrelse kan dock neka köparen medlemskap i föreningen om köparen t.ex. har betalningsanmärkningar.
På jm.se får du information om när vi visar våra nya bostäder.
På våra visningar kan du se modeller, ritningar och illustrationer som beskriver hur bostäderna kommer att se ut när
de är klara.
Medbestämmande
När du förvärvat en bostadsrätt är du också delägare i föreningens samtliga tillgångar. Du och dina grannar bestämmer över era
bostäder genom den styrelse som ni väljer vid den årliga förenings­
stämman. Den styrelse som initialt bildar föreningen sköter verksamheten till årsstämman efter det att fastigheten är färdigställd.
Under denna period väljs de boende successivt in i styrelsen.
Boende till självkostnad
Du som vill bo med bostadsrätt betalar en insats och upplåtelseavgift för att få flytta in i din nya bostad. Du betalar även en årsavgift
som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader såsom
räntor och amorteringar på lån samt drift- och underhållskostnader.
Årsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen. Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlig­
het att påverka driftkostnaderna. Du bor till självkostnadspris.
Trygghetspaketet
JM har sedan många år ett trygghetspaket för att göra bostadsrätten
till en säker boendeform och trygg investering för dig. Grunden för
trygghetspaketet är det omfattande kvalitetsarbete som JM bedriver
sedan mer än 20 år tillbaka samt vår miljöpolicy som sätter livsmiljön
i centrum.
Mer information om vårt trygghetspaket hittar du på www.jm.se
Förvaltning
Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av JM AB
under 2 år.
2. Bokning
När du har hittat den lägenhet du vill ha kan du skriva ett
bokningsavtal. Avtalet innebär att en specifik lägenhet blir
bokad för din räkning.
3. Kontraktskrivning
När vi på JM fått in tillräckligt med bokningar för att starta
produktionen av huset är det dags att skriva kontrakt, ett så
kallat upplåtelseavtal alternativt ett förhandsavtal.
4. Informationsmöten
Under tiden du väntar på att din nya bostad ska färdigställas
håller vi ett antal olika informationsmöten. På våra möten
får du tillfälle att ställa frågor och du får dessutom möjlighet
att lära känna dina nya grannar. Vi berättar också kontinuerligt via e-post och brev om hur arbetet med de nya bostäderna fortskrider.
5. Inredningsval
Under den här processen får du träffa våra erfarna inredare
som hjälper dig med valet av inredning i din bostad. De kan ge
dig professionella råd om färgsättning, materialval och andra
inredningsdetaljer. Som stöd får du katalogen Inredningsval som
beskriver vilka olika val av inredning du har möjlighet att göra.
6. Kontroll och besiktning
När det närmar sig tillträde av den nya bostaden är det dags
för inredningsvisning och besiktning. Till inredningsvisningen
har din inredningsansvarige säkerställt att dina inredningsval
stämmer. Vid besiktningen kontrollerar en utomstående
besiktningsman att arbetet är fackmannamässigt utfört.
Garantitid
Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För vitvaror, blandare/
vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden
två år. Under denna tid har du rätt att få eventuella funktionsfel
åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el. Garantibesiktningen görs ca två år efter slutbesiktningen.
7. Slutbetalning
Innan du tillträder lägenheten är det dags att betala in den
resterande delen av köpeskillingen, den s.k. slutlikviden. Vid
den här tidpunkten ska du också betala slutfakturan på de
eventuella inredningsval du beställt.
8. Inflyttning
Senast tre månader före tillträdet får du besked om ett
definitivt tillträdesdatum. På tillträdesdagen bekräftar du att
slutbetalningen är gjord och vi lämnar över nycklarna till
din nya bostad.
45
Inredningsval
JM Original
För din nya bostad finns en färdig originalinredning framtagen som
ingår i priset för din nya bostad. Det finns även ett utbud av inredning som kan väljas utöver original. Utbudet är valt speciellt för ditt
bostadsprojekt och presenteras i katalogen Inredningsval. Där framgår även kostnaden för respektive alternativ. JM reserverar sig för
leveranshinder samt byte av modell och beteckning på maskiner,
material och varor. Byte till annan maskin, material eller vara med
likvärdig eller förbättrad kvalitet och funktion kan komma att ske
utan föregående avisering.
Inredningsmöte och visning
När du har bestämt dig för en bostad kommer du att bli inbjuden
till ett inredningsmöte av projektets inredningsansvarige. På mötet
går ni igenom din bostads originalinredning samt möjliga inredningsval enligt katalogen Inredningsval.
Priser
I bostadens pris ingår originalutförande. Samtliga priser i katalogen
Inredningsval är inklusive moms. Inredningsvalspriserna är mellanskillnaden från JM Original och gäller som tillägg, alternativt utbyte
från originalutförandet. I priset ingår även montering om inte annat
46
anges. Möjliga bygg- och eländringar finns presenterade i katalogen
Inredningsval. För dessa tillkommer en grundavgift för upprätt­
ande av nya ritningar.
Beställning och sista beställningsdag
Många produkter har lång leveranstid. Det är inte möjligt att göra
beställningar efter sista beställningsdagens utgång.
Efter att du har gjort dina inredningsval så skickar vi dig en
inredningsbeställning.
Det är mycket viktigt att du går igenom att allting stämmer.
Beställningen är bindande och kan inte ändras i efterhand. Är beställningen inte gjord före sista beställningsdagens utgång, inreds
bostaden enligt JM Original.
Betalningsvillkor
En dellikvid om 50 procent av inredningskostnaden erläggs mot
faktura inom 30 dagar efter utförd beställning. Resterande del
inbetalas senast på tillträdesdagen. Vid beställning för mindre än
10 000 kr faktureras hela beloppet och erläggs inom 30 dagar.
JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
Miljöanpassat boende
Det ska vara lätt att leva miljövänligt och med bra inomhusklimat i en bostad
byggd av JM. Alla våra hus lever upp till en rad specificerade krav på metoder
och tekniska lösningar som både ska minska miljöbelastningen och ge en god
inomhus- och livsmiljö. Miljöhänsyn är också ekonomiskt fördelaktigt, eftersom
energi- och vattensnåla installationer ger lägre hushållskostnader.
Lågenergihus
I våra lågenergihus har vi bra isolerade ytterväggar och fönster,
individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning. Lågenergihuset innebär kapade värmekostnader och därmed minskade
koldioxidutsläpp. Det här huset är dessutom energiklassat vilket
gör att du kan se vilken klimatpåverkan huset har. En energisnål
bostad är billigare i drift och bättre för miljön.
Energiklassning bostäder
Låg energianvändning
B
C
D
E
F
G
Källsortering
Alla JMs bostäder är utrustade för källsortering av avfall.
Fuktsäkring
kWh/m 2 , år
A
framkallande träslag, som till exempel Röd Ceder, Santos palisander,
Merbau och Sapele.
I planteringarna som omger JMs hus väljer vi växter och träd
som är giftfria och lämpliga för allergiker, som äppelträd och rosor.
JMs energiklassning är baserad på en
beräknad energianvändning. I figuren
motsvarar klass C gällande byggregler,
medan B är 25 procent bättre och
A är 50 procent bättre än gällande
byggregler. Energiklassningen i det
här huset är ej fastställd vid tryckning
av denna Bostadsfakta. För aktuell
energiklassning gå in på jm.se
Hög energianvändning
Alla våra hus har vattenburna uppvärmningssystem. Värmekälla
är fjärrvärme eller el, kombinerad med värmepump. Det sparar
energi och ger lägre uppvärmningskostnader, jämfört med exempelvis direktverkande elradiatorer.
Bostäderna är utrustade med energisnål kyl och frys (klass A),
tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare. Ventilationssystemet är
energisnålt och lågenergiarmaturer används i allmänna utrymmen.
Stora fönsterytor ger ljusa bostäder – samtidigt är fönsterytorna
ofta stora ”energibovar”. Därför är samtliga fönsterkonstruktioner
i JMs nya bostäder extra värmeisolerande.
Naturliga material
Genom flera olika skyddsåtgärder minimeras risken för fuktrela­
terade problem i JMs bostäder. Fuktsäkring finns alltid i diskbänk­
skåp och under diskmaskin, kyl och frys. I badrummen ställs extra
höga fuktskyddskrav, i enlighet med Byggkeramikrådets rekommendationer. Vi använder tätskikt med högt så kallat ånggenomgångsmotstånd. I stället för vanliga gipsskivor använder vi särskilt
vattentåliga skivmaterial i badrum. Motsvarande skivor används
även i putsade fasader.
Samtliga installationsarbeten uppfyller kraven enligt branschreglerna ”Säker vatteninstallation”.
Bra inomhusluft
Luften som går in i bostaden via ventilationssystemen renas med
luftrenande filter.
God elmiljö
JM minimerar exponeringen för elektriska och magnetiska fält i
bostaden, i enlighet med försiktighetsprincipen. Tack vare ett femledarsystem begränsas de magnetiska fälten i hela fastigheten, och
vi undviker att placera elcentraler i anslutning till sovrum.
God ljudmiljö
JM tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi väljer bort
produkter redan vid misstanke om negativ miljöpåverkan. Via vår
miljövarudatabas kontrollerar vi alla byggprodukter som kan tänkas
orsaka miljöproblem. På så sätt undviker vi hälso- och miljöfarliga
ämnen i våra hus, som t. ex. mjukgörare i plaster (exempelvis ftalater)
och bromerade flamskyddsmedel.
JM använder i så stor utsträckning som möjligt beprövade naturmaterial som trä, sten, kakel och klinker.
JMs bostäder är tystare än vad svenska byggregler kräver, eftersom
vi vet att störande ljud och buller av många uppfattas som det
största problemet i boendemiljön. Extra tjocka väggar och bjälklag
ger mycket god ljudisolering mellan lägenheterna och höga ljudkrav
ställs på ventilations- och värmesystem. Våra ytterdörrar håller
god ljudklass och brevinkast i dörrarna ersätts med postboxar i
trapphusens entréer.
Allergihänsyn
JM är Europaledande på lågenergihus. Vill du veta mer om JMs
lågenergihus eller har du idéer för hur vi kan bli ännu bättre i vårt
miljöarbete besök oss på jm.se/om-jm/hallbarhet/
Alla JMs bostäder har helt PVC-fria yt- och tätskikt, eftersom
forskning visar på ett möjligt samband mellan allergiska besvär
hos barn och PVC-plast. Vi avstår även från vissa särskilt allergi-
JMs miljöarbete
47
Symbolförklaring
FÖRKLARINGAR
SKJUTDÖRRSGARDEROB
G
G
GARDEROB
L
LINNESKÅP, TRÅDBACKAR
ST
STÄD
SPISHÄLL MED INBYGGNADSUGN
K/F
KYL/FRYS
H
HÖGSKÅP
M
MIKRO I VÄGGSKÅP
DM
DISKMASKIN
TM
TVÄTTMASKIN
TT
TORKTUMLARE
KM
KOMBIMASKIN
KLK KLÄDKAMMARE
KH
KAPPHYLLA
BH
BRÖSTNINGSHÖJD
TILLVALSVÄGG
FRÅNVALSVÄGG
INSTALLATIONSSCHAKT
BADKAR, TILLVAL
ELC ELCENTRAL, IT-SKÅP
Ordlista
Bjälklag
Horisontell bärande skivkonstruktion för golv, tak, våning, etc.
Bröstningshöjd
Avståndet från golv upp till underkant på fönster.
Bruttoarea (BTA)
Femledarsystem
Summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor.
Byggherre i plan- och bygglagens mening är den som för egen räkning
utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten.
Reglerar hur mark- och vattenområden får användas och vilka bygg­nader
eller anläggningar som får finnas, samt storleken på dessa.
System för hantering av avfall och återvinningsmaterial där större delen
av behållaren är installerad under marken.
Efterbesiktning sker innan tillträdet och kontrollerar att de eventuella fel
och brister som påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats.
Minimerar exponeringen för elektriska och magnetiska fält i fastigheten.
Frånluft
Den luft som förs bort från ett rum.
Byggherre
Detaljplan
Djupbehållarsystem
Efterbesiktning
Krav- och rättvisemärkning av trämaterial enligt internationellt framtagna
regler och riktlinjer.
Fuktsäkring
Genom flera olika skyddsåtgärder minimeras risken för fuktrelaterade
problem i JMs bostäder. Fuktsäkring finns i diskbänkskåp och under
­diskmaskin, kyl och frys samt i badrum.
Garantibesiktning
Garantibesiktning görs cirka två/fem år efter slutbesiktningen.
Här noteras eventuella fel som framträtt under garantitiden.
Grängat
Färg uppblandad med t ex sand eller finfördelad sten för en mer
­s trukturerad känsla.
Induktionshäll
Spishäll där zonen anpassar sig efter kokkärlets storlek, vilket innebär att
endast botten på kokkärlet värms.
Klimatskärm
De yttre delarna av ett hus, som ytterväggar, grund, tak, ytter­dörrar
och fönster.
Kvalitetsansvarig
En av kommunen godkänd person som biträder dig och ser till att
­samhällskraven uppfylls, deltar i samråd och närvarar vid kontroller
och besiktningar.
Ljudklassat
Angivelse av i vilken utsträckning t ex dörrar och fönster skyddar mot
störande ljud, i enlighet med Boverkets byggregler och ­anvisningar.
Lågenergihus
Klimatsmarta lågenergihus med bättre isolerade väggar, smartare fönster,
individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning som standard.
Miljövarudatabas
Faktaunderlag som används vid kontroll av alla byggprodukter som kan
tänkas orsaka miljöproblem.
Projekteringsändringar Förändring av planlösning, elinstallationer eller liknande, vilket innebär att
en ny ritning måste uppföras.
Radiatorer
Värmeelement för att värma upp inomhusluft.
FSC-märkt
Sektionsritning
Tvärsnitt av figur, genomskärning av en byggnad.
Situationsplan
Tomtkarta som redovisar byggnadens storlek och placering samt avstånd
till tomtgränser, infart med mera.
En oberoende besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens
­s tyrelse) besiktar det färdigställda huset och går igenom entreprenaden
och kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar även en representant från bostadsrättsföreningen respektive entreprenören.
Används för att minska ljudet från steg och ge golvet behaglig svikt.
Slutbesiktning
Stegljudsisolering
Stopptid
Säkerhetsdörr
Telia Triple Play
Terrass
Tilluft
Tilluftsdon
U-värde
Vattenburna
uppvärmningssystem
Värmestammar
Ånggenomgångs­
motstånd
Årsavgift
Slutlig tidpunkt för eventuella inredningstillval. Är ingen beställning gjord
vid denna tidpunkt, inreds bostaden enligt JM Original.
Med en säkerhetsdörr uppnår man en tryggare och tystare boendemiljö
och dessutom ökat brandskydd.
Kommunikationslösning där fastigheten försörjs med Telefoni, TV och
Data via fiber, där ett lokalt nät finns uppbyggt för försörjning till och
i lägenheterna.
En anlagd, plan avsats, till exempel ett plant tak med balustrad eller
­liknande (takterrass) eller en ”avsats” på terrasshus.
Den luft som tillförs ett rum.
Reglerar inställning av luftflödet. Donet är vanligen monterat i tak
eller vägg.
Förmågan att överföra värme från ett medium till ett annat. En yttervägg
eller ett fönster ska isolera så bra som möjligt och bör därför ha ett
lågt U-värde.
Fjärrvärme eller el, kombinerad med värmepump.
Förser lägenhetens radiatorer/element med värme.
Mängden vatten som kan tränga igenom tätskiktet i t ex en yttervägg,
mätt i kubikmeter per sekund för en viss yta.
Årsavgiften skall täcka din del av föreningens gemensamma kostnader, till
exempel räntor, amorteringar, förvaltning och fastighetsförsäkring.
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på
nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i
Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat
på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.
Design & produktion: Nyla Design
Visualiseringsbilder: Carbonwhite
Foto: Richard Hammarskiöld
Tryck: Ljungbergs Tryckeri
Produktionsår: 2017
JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
JM AB
Postadress 169 82 Stockholm I Besöksadress Gustav III:s boulevard 64, Solna I Telefon 08-782 87 00 I Internet jm.se