Klubben årsmöte - Judo Sundsvall

Kallelse till årsmöte
Datum:
Måndag 20 mars 2017
Tid:
19.30 - 20.30 efter pokaljakten
Plats:
Nya judohallen
Vem:
Alla som har betalt medlemsavgiften för 2017
Övrigt:
Övriga frågor skickas in till [email protected]
senast onsdag 8 mars 2017.
Kandidater till styrelsen nomineras till valberedningen
som består av H-G Sundström, Stefanie Biedron och
Robin Neijman.