Klicka här för inbjudan! - Sveriges Neuropsykologers Förening

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING
Seminarium:
Ordinlärning hos små barn
– hjärnaktivitet och språkutveckling
Föreläsare: Kristina Borgström, fil. dr och forskare vid
Institutionen för psykologi vid Lunds universitet,
PTP-psykolog vid BUP Neuropsykiatriska mott i Lund
Datum: 1 mars kl 15-16:30
Lokal: M124, Hus M, Allhelgona kyrkog. 14M, Lund
Kostnadsfritt, ingen föranmälan krävs.
Därefter:
Årsmöte
Efter seminariet bjuds på enklare förtäring utan kostnad.
Årsmötet för Södra regionen startar kl 17.
Välkomna!
Sveriges Neuropsykologers Förening
Södra regionen