Stipendier för studerande - Sjuksköterskeföreningen i Finland rf

Stipendier för studerande
Om du studerar till sjukskötare, hälsovårdare, akutvårdare eller barnmorska och är
studerandemedlem i Sjuksköterskeföreningen i Finland kan du ansöka om följande stipendium:
Föreningen utlyser tio stipendier à 500 euro att sökas av studerandemedlemmar.
Om det i ditt studieprogram ingår någon form av studier som ger dig tilläggskostnader, t.ex. praktik
utomlands, studieresor, seminarier, kan du ansöka om stipendium. För normalt uppehälle och
resekostnader beviljas inte stipendium. Stipendiet beviljas endast en gång under studietiden.
Stipendieansökan skall vara inlämnad till styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Finland
senast 30.4.2017 på adressen Annegatan 31–33 C 50, 00100 Helsingfors.
Till stipendieansökan skall ett officiellt studieutdrag bifogas.
Ansökningsblanketten kan fyllas i på föreningens hemsidor (www.sffi.fi)
Tilläggsinformation fås av:
Sandra Alldén 045 1437575
[email protected]
Styrelsen