Inbjudan - Svenska Basketbollförbundet

Grundkurs i Arvika
Mellansvenska BDF arrangerar en grundkurs för dig som vill bli domare eller coach inom
ungdomsbasketen. Grundkursen är öppen för alla som vill bli coach eller domare och
innehållet följer Utbildningsstegen som är satt av Svenska Basketbollförbundet SBBF.
Var: Arvika
När: 18-19 mars, kl. 09.00–17.00 (OBS! Du måste delta under båda utbildningsdagarna för
att bli godkänd)
Lokal: Lördag 18/3 Kyrkebyhallen
Söndag 19/3 Arvika Sporthall
Anmälan: Anmälan via mejl till MsvBDF: s kansli [email protected] senast den10/3.
Anmälan måste innehålla namn, mejl, förening och fullständigt personnummer. Meddela
eventuell special kost i samband med anmälan.
Kursavgift: 1500kr/deltagare i denna kursavgift ingår kursmaterial, kost, kursledare och
lokal.
Bidrag: När utbildningen är avslutad anmäler MsvBDF till SBBF vilka som blivit
godkända/icke godkända. Ni får sedan utbildningsbidraget på 750kr/ godkänd deltagare
utbetalat.
Viktigt: Ta med dig anteckningspapper samt pennor. Ta även med träningskläder och en
vattenflaska. Övrigt utbildningsmaterial får ni på plats.
Vem kan söka: Minimiålder 15 år eller nionde klass
Utbildningsansvarig MsvBDF: Tiina Rossi-Ekstam
Anmälan är bindande!
Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast den 10/3.
Kan inte anmäld person delta får man skicka ersättare. Inga pengar återbetalas. Det är ett
tak på kursen på max 16 deltagare.
VÄLKOMNA IN MED ANMÄLAN!