Fjärde året på Teknikprogrammet, ansökan

Antagningskansliet i Jönköping
Box 1002
561 24 HUSKVARNA
Telefon: 036-10 67 30
[email protected]
Ansökan till
TEKNIKPROGRAMMETS
fjärde år
i Jönköping och Vaggeryd
1 (1)
Rangordna dina val i den ordning du önskar söka. Vi strävar efter att du ska få ditt
förstahandsval och lägre val blir då inte aktuellt, om du blir antagen på ett högre val.
Personuppgifter
Efternamn och tilltalsnamn
Personnummer
Telefonnummer
E-post
Avslutad gymnasieutbildning (bifoga examensbevis till ansökan)
Gymnasieexamen utfärdad av (gymnasieskola och ort)
Program och inriktning
Examensdatum
Val
Sökt program – önskemål om profil
Skola
Sökt program - önskemål om profil
Skola
Sökt program – önskemål om profil
Skola
Val 1
Val 2
Val 3
Sökt Tekniskt basår (högskolan)
Nej
Sökt Teknikprogrammets fjärde år på annan ort (än
Jönköping och Vaggeryd)
Nej
Ja
Ja
Ort: ___________________
Obs! Fylls i av Antagningskansliet i Jönköping
Examensbevis
Ja
Behörig till
Teknikprogrammets fjärde
år
Nej
Ja
Jämförelsetal
Kontroll utförd av
Datum
Nej
Underskrift
Datum
Sökandes namnteckning
Ansökan skickas, tillsammans med examensbevis, till:
Antagningskansliet i Jönköping, Box 1002, 561 24 HUSKVARNA
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress Linnégatan 2, Huskvarna
Box 1002, 561 24 Huskvarna
[email protected]
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se