Valberedningens förslag till årsmötet 2017

Valberedningens förslag till årsmötet 2017
Vårt förslag är följande;
Ordförande:
Lena Johansson omval 1 år
Ledamöter:
Inger Wilsson har 1 år kvar
Kerstin M Pettersson omval 2 år
Christer Glaumann omval 2 år
Mona Hjelm nyval 2 år
Lena Elander nyval 1 år (tidigare suppleant)
Gittan Axberg nyval 1 år
Suppleanter:
Rebecka Persson omval 1 år
Linnea Ljunghaga nyval 1 år
Revisor:
Örjan Langborg omval 1 år
Revisorsuppleant:
Inget förslag
Madeleine Eriksson
Charlotte Roche Lorichs
Maria Söderlund