tidiga källor till koreografi

TIDIGA KÄLLOR TILL KOREOGRAFI
Dansnotationer med förklarande tecken, utarbetades mot slutet av 1600-talet. I Frankrike skedde
detta under ledning av Pierre Beauchamp, i den
kungliga dansakademi som Ludvig XIV hade startat
1661.
Över 400 barockdanser har publicerats i denna
notation, ”Belle Danse” som det kallas i Frankrike,
en del nyligen funna! Notationen fick sitt namn efter
förläggaren Feuillet, som såg till att danser blev
utgivna i bokform.
Feuilletnotationen som för första gången publicerades 1700 är genialisk: på samma boksida finns
musiken, golvmönstret, indelningen i takter och
upplysningar om vad fötter och ben gjorde under
varje taktdel.
Med Feuilletnotationen som källmaterial har mängder av barockdanser från ca 1685 till mitten av
1700-talet kunnat rekonstrueras.
Nordic Baroque Dancers, under ledning av
Karin Modigh, arrangerar sedan 2014 sommarakademier i just barockdans på Löftadalens folkhögskola, i Åsa i Halland.
På bara tre år har verksamheten växt till att erbjuda
internationella auktoriteter som lärarkrafter för
kurser på olika nivåer, från nybörjare till professionella. Kurserna har lockat intresserade från många
länder. Den vackra skolan vid havet har blivit ett
internationellt centrum för barockdans.
Carina Ari Biblioteket äger i sina samlingar
mycket källmaterial till konstformen historiska danser, internationell benämning ”Early Dance”. Böcker
med barockdanser nedtecknade med Feuillenotation
finns både i originalutgåvor och i kommenterade
nytryck, av kända dansmästare som Tomlinson,
Rameau och Gottfried Taubert. Därtill finns på biblioteket många böcker om stil, uppförandepraxis,
musik, kostym och kulturhistoria.
Biblioteket har haft glädjen att i anslutning till kurserna på Löftadalen ta emot besök av internationella
forskare som kunnat studera källmaterial i original.
Inom ämnet dansnotation finns naturligtvis även litteratur om de två stora moderna formerna för nedteckning av dans: Laban- och Beneshnotation samt
andra notationssystem som Eshkol-Wachman,
Stepanov m.fl.
För dig som är intresserad finns mycket att utforska
kring dansens skriftsystem och inte minst kring det
man får fram när man lär sig tyda tecknen.
VÄLKOMMEN ATT FORSKA I KÄLLORNA!

Tel.: 08-662 65 70
[email protected]
Besöksadress: Holländargatan 23 i Stockholm
www.carina.se
Emma Lux och Vaula Torkkola från Seattle på sommarkurs i barockdans i Löftadalen. Foto: Karin Modigh