Nynäshamn - Stockholms Hamnar

2017-02
5
e4
e18
6
e18
265
stockholm
4
e20
73
73
2
3
73
8
7
1
73
Nynäshamn
1 Terminal (1401)
2 WC (1404)
3 Bevakningsbyggnad (1405)
4 Speditionslokal (1406)
5 Bensinviken, restaurang (1407)
6 Kryssningsterminal (1408)
7 Gamla Hamnkontoret (1410)
8 F.d Tullhus (1411)
Nummer inom parentes
visar byggnadsid.
e4
nynäshamn