Hitta till Märstagatan 7

BUP på Märstagatan 7
Måndag 9 januari flyttade barn- och ungdomspsykiatrins
mottagningar till Märstagatan 7 i Boländerna, Uppsala.
HITTA till oss
BUSS 13
Du kan åka buss nummer 13 i riktning mot Boländerna.
Kliv på bussen vid Stationsgatan och åk till Bolandgymnasiet.
Därefter promenerar du två kvarter till BUP:s mottagningar
Buss 13, Stationsgatan, hållplats E2
Resecentrum
BUP, Märstagatan 7