Dödsolyckor utländsk arbetskraft 2011-2016, pdf

2017-02-27
Enheten för statistik och analys
Antal dödsolyckor bland anställda och egna företagare/entreprenörer i utländska företag
som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder. Dödsolyckor som hänt i
Sverige och som Arbetsmiljöverket har fått kännedom om.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
5
6
7
9
9
4
Händelse i korthet
År 2016
2016-03-01Byggnadsarbetare fick husmodul över sig. Lettiskt företag.
2016-04-09 Chefsingenjör föll från lastfartyg. Cypriotiskt företag.
2016-06-02 Okänt yrke, lyftkrok brast, träffades av rör. Litauiskt företag.
2016-11-07 Två linjearbetare, kontakt med 30 000 voltsledning. Estniskt företag.
År 2015
2015-06-21 Lastbilsförare krockade med älg som påkörts av annat fordon. Lettiskt företag.
2015-09-22 Okänt yrke, krockade med lastbil. Finskt företag.
2015-09-23 Fyra besättningsmän omkom i brand på bogserbåt. Polskt företag.
År 2014
2014-02-04 Lastbilschaufför körde in i framförvarande lastbilssläp. Finskt företag.
2014-03-17 Lastbilschaufför misshandlad av landsman. Polskt företag
2014-06-04 Svetsare orsakade explosion av bensinångor vid svetsning i båt. Polskt företag.
2014-08-06 Lastbilschaufför körde in i stillastående lastbil. Norskt företag.
2014-10-27 Truckförare krockar med tåg. Slovakiskt företag.
2014-11-04 Två byggnadsarbetare träffades av vägg som rasade. Österrikiskt företag.
År 2013
2013-01-16 Matros träffad av förtöjningstross som brast på ett Ryskt rederi
2013-05-23 Brobyggare föll från lyftanordning, Belgiskt företag
2013-05-29 Fordonsförare krockade med tung lastbil, Polskt företag
2013-06-05 Byggnadsarbetare föll från stege, Irländskt företag
2013-06-15 Elmontör föll från kraftledningsstolpe, Bosniskt företag
2013-11-25 Sjöman klämd av hiss på fartyg, Litauiskt fartyg
2013-12-04 Lastbil körde av vägen, Litauiskt företag
2013-12-05 Två sjömän föll överbord från fartyg, Holländskt lastfartyg
År 2012
2012-03-15 Fem norska militärer omkom då deras flygplan flög in i Kebnekaise
2012-03-30 En engelsk trädgårdsarbetare omkom i en trafikolycka, engelskt företag.
2012-04-19 Lastbilschaufför påkörd av lastbil. Ett tjeckiskt företag.
2012-06-17 Lastbilschaufför hittad mördad i sin lastbil. Danskt företag.
2012-07-30 Besättningsman föll överbord från utlandsregistrerat fartyg söder om Öland. Fartyget seglar
under Marshallöarnas flagg.
År 2011
2011-05-10 Klämdes fast när en borrigg välte i samband med att den skulle flyttas. Polskt företag.
2011-06-18 Fordonsolycka, väjde för en ren då två personer dog. Rumänskt företag.
2011-11-03 Arbetade med spårunderhåll. Påkörd av passerande tåg. Holländskt företag.