inbjudan till symposium

Syria and Iraq:
Culture at Risk - Illicit Trafficking of Cultural Goods
inbjudan till symposium
Världskulturmuseerna och Svenska Unescorådet bjuder in till ett internationellt symposium om illegal handel med kulturföremål.
I fotspåren av krig och oroligheter plundras fornlämningar och museer på föremål som säljs illegalt på en
växande internationell marknad. Denna handel är ett starkt hot mot spåren av det förflutna och bidrar till att finansiera
terrorism. Världskulturmuseerna och Svenska Unescorådet har tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Svenska ICOM
startat en informationskampanj för att belysa den illegala handeln och för att förhindra att den får fäste i Sverige.
Inom ramen för kampanjen arrangeras den 31 mars ett symposium med föredrag och panelsamtal med ledande internationella
experter inom kulturarvsforskning och den illegala handeln med stulna kulturföremål. Samtalen kommer beröra den
illegala handeln ur flera olika perspektiv. Ni kommer att få höra om globala initiativ och nätverk mot den illegala handeln, om
utmaningar och etiska dilemman inom forskning kring kulturföremål och hur svensk lagstiftning och antikvitetsmarknad förhåller
sig gentemot problemet.
Symposiet är på engelska.
Föredragen kommer filmas och tillgängliggöras på kampanjens hemsida.
Tid: Fredagen den 31 mars kl. 10:00 - 16:30, med efterföljande mingel till kl. 18:00
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
Anmälan sker via länken i mejlet (där kan du också anmäla dig till lunchen som betalas på förhand)
Varmt välkommen!