SBS Industry Mentor Programme 2017

SBS Industry Mentor Programme 2017
•
Mentormöte, mentorerna presenterar sig och sin verksamhet.
23 februari, 16.00-18.00
•
Matchning av mentorer och adepter i SBS Mentor Programme.
6 mars, 17.00-19.00
•
Mentorutbildning, 3 dagar
7 mars, 9.00-16.30
3 april, 9.00-16.30
•
Mentorutbildning (fm)
2 maj, 9.00-12.00
Seminarium 1 (em) mentorer/näringsliv möter forskning och akademi
2 maj, 13.00-16.30 (ca)
•
Mentorutbildning (fm)
29 maj, 9.00-12.00
Seminarium 2 (em), mentorer/näringsliv möter forskning och akademi
7 juni, 13.00-16.30 (ca)
•
Aktivitet arrangerade av utvalda adepter och mentorer
•
Inbjudan till Seminarium i ett aktuellt ämne samt avslutning (öppet seminarium)
•
Uppföljning, avstämning och kalibrering (nov 2017)