Välkommen till ÖPPET HUS

Välkommen till Djurskyddet Eksjö
Öppet hus söndagen den 12 och 26:e Mars kl. 14.00-16.00
Vill Du inte att
Din katt ska gå
över Dig när Du
ligger får Du
sova stående.
Busan 6 år
Adress Förrådsgatan 2 Eksjö Jourtelefon 070-252 82 88
vi lyssnar av och ringer upp. Hemsida: www.djurskyddet-eksjo.se
E-post: [email protected]