Kom ihåg två saker:

Kom ihåg 1
två saker: 2
Be om arbetsgivarintyg från alla de
anställningar du har under studietiden.
Gå med i Lärarnas A-kassa ett år före
examen. Då har du bäst möjlighet till skydd.
lararnasakassa.nu