Månadsprogram mars-2017

Parkgårdens vård- och omsorgsboende
Dagverksamhet – mars 2017
 Mässa med Carolina Davidsson onsdagen den 1 mars.
 Vi målar med vattenfärger onsdagen den 1 mars.
 Stig Bodin sjunger och spelar söndagen den 5 mars.
 Matilda från Blomman i byn kommer och gör blomsterarrangemang
torsdagen den 16 mars.
 Symöte med Trädets kyrkliga syförening onsdagen den 22 mars.
 Anna-Lena Hultman berättar och visar bilder om utvandringen till
Amerika onsdagen den 29 mars.
 Dagledigträff med Dalums Filadelfia. Marita och Christer Tolsgård
talar och sjunger torsdagen den 30 mars.
 Studiecirkel med Sune Gustavsson ”Livskvalité i kulturbygd”
fortsätter.
 Sång, spex och skoj med Kajsa fortsätter varje torsdag.
 Vår Spa verksamhet fortsätter varje måndag.
Undrar ni över något, hör av er till Berit på telefon: 0321-59 58 31
Dag
Onsdag
Datum
1-3
Tid
10.00-11.30
Aktivitet
Vi målar med vattenfärger mm i
stora matsalen.
Onsdag
1-3
15.00
Mässa med Carolina Davidsson
Torsdag
2-3
11.30
Tidningsläsning
Fredag
3-3
10.15
Gudstjänst
Söndag
5-3
15.00
Måndag
6-3
10.00
Söndagscafé med våra
volontärer. Stig Bodin sjunger
och spelar.
Sång och musikcirkel med Eva
Sköld.
Tisdag
7-3
10.00
Onsdag
8-3
10.00-11.30
Onsdag
8-3
10.00
Torsdag
9-3
11.30
Studiecirkel med Sune
Gustavsson ”Livskvalité i
kulturbygd”. ”Marbäck–
Röshult- Köttkulla med omnejd”
Tidningsläsning
Fredag
10-3
10.15
Gudstjänst
Söndag
12-3
15.00
Söndagscafé med våra
volontärer.
Måndag
13-3
10.00
Sång- och musikcirkel med Eva
Sköld.
Tisdag
14-3
10.15
Bingo
Onsdag
15-3
15.00
Gunnel sjunger och samtalar.
Studiecirkel med Sune
Gustavsson ”Livskvalité i
kulturbygd”. ”Marbäck–
Röshult- Köttkulla med omnejd”
Vi planterar om blommor.
Onsdag
15-3
19.00
Dalums Hembygdsförening har
årsmöte. Blomsterlotteri och
fika.
Tidningsläsning
Torsdag
16-3
11.30
Torsdag
16-3
14.00
Fredag
17-3
10.15
Söndag
19-3
Måndag
20-3
10.00
Sång- och musikcirkel med Eva
Sköld.
Tisdag
21-3
10.00
Tisdag
21-3
11.30
Studiecirkel med Sune
Gustavsson ”Livskvalité i
kulturbygd”. ”Tvärred– Gällstad
med omnejd”
Batteriförsäljning till
hörapparater.
Onsdag
22-3
10.00
Onsdag
22-3
15.00
Torsdag
23-3
11.30
Tidningsläsning
Fredag
24-3
10.15
Gudstjänst
Matilda från Blomman i byn
kommer och gör
blomsterarrangemang,
Blomsterlotteri.
Gudstjänst
OBS! Inte något Söndagscafé!
Studiecirkel med Sune
Gustavsson ”Livskvalité i
kulturbygd”. ”Tvärred– Gällstad
med omnejd”
Symöte med Trädets kyrkliga
syförening.
Sommartiden börjar!
Söndag
26-3
15.00
Söndagscafé med våra
volontärer.
Tisdag
28-3
10.15
Bingo
Onsdag
29-3
14.00
Anna-Lena Hultman berättar
och visar bilder om
utvandringen till Amerika.
Torsdag
30-3
11.30
Tidningsläsning
Torsdag
30-3
15.00
Fredag
31-3
10.15
Dagledigträff med Dalums
Filadelfia. Marita och Christer
Tolsgård talar och sjunger.
Gudstjänst
Med reservation för eventuella ändringar
Matsalens öppettider:
Frukost
08.15–09.30
Lunch boende
12.30–14.00
Utifrån kommande gäster 13.00–14.00
Kvällsmat
17.30–18.00
Hårvård
Fotvård
Anitha Melkersson
Ingelas Fotvård
Hårvård och Fotvård bokas via Parkgårdens reception tel. 0321-59 58 25.
Tar du hand om någon som
behöver din hjälp?
Stödjer du en närstående som är
långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller
psykiskt funktionsnedsatt eller har en
beroendeproblematik?
För många är det naturligt och positivt
att hjälpa eller stötta en
familjemedlem/närstående som av
någon anledning inte klarar av vardagen
på egen hand. Men man kan också känna
oro eller förtvivlan, eller brottas med
dåligt samvete och tycka att man aldrig
räcker till. Som anhörig är du ovärderlig
och för att kunna hantera och orka på
bästa sätt, kan man ibland behöva stöd.
Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig
beror på dina behov och den
livssituation du befinner dig i.
Vilket stöd behöver du?
Anhörigstödet kan:



Ge dig information om det stöd och
den hjälp som finns
Lyssna och vägleda dig utifrån din
situation
Förmedla olika kontakter
Anhörigstödet ska vara flexibelt och
individuellt anpassat och vi erbjuder
exempelvis enskilda samtal,
anhöriggrupper, föreläsningar och andra
aktiviteter. Vi som arbetar med
anhörigstöd har tystnadsplikt.
Kontakt
Maria Hagiwara, anhörigkonsulent
Telefon: 0321-596768
E-post: [email protected]
ulricehamn.se/anhorigstod
Foto: Helena Lundberg