Informationsblad över biljettpriser och platser att

Biljetterpriser och platser
Finnkampen, 2-3 september 2017
Stockholms Stadion
Kategori Sektion
Plats
Läge
Pris en dag
(exkl. serviceavgift)
Pris två dagar
(exkl. serviceavgift)
1
A-F övre
numrerad
under tak
530 kr
1010 kr
1
A-F nedre
numrerad
ej tak
425 kr
800 kr
3
G-L övre
numrerad
under tak
350 kr
650 kr
3
G-L nedre
numrerad
ej tak
295 kr
540 kr
2
M-N övre
numrerad
under tak
375 kr
700 kr
2
M-N nedre numrerad
ej tak
320 kr
590 kr
5
O-P övre
numrerad
under tak
475 kr
900 kr
5
O-P nedre
numrerad
ej tak
425 kr
800 kr
4
R-Z
onumrerad
ej tak
195 kr
340 kr
Till biljettkassan
Kategorier och sektioner, Stockholm Stadion