Affisch

BANGATAN 1B
KVARTERSKVÄLL
w w w. k ul tu r k v ar te re th jo.s e
Välkommen till en trevlig afton
med sång-, kör- och pianomusik.
Kulturskolan i Hjo bjuder på
musik och Kulturkvarteret
bjuder på kaffe.
Torsdagen den 2:a mars kl. 18.30