KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN JORDGUBBEN

KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
JORDGUBBEN
KALLAR HÄRMED
TILL ÅRSMÖTE
Söndagen 12 mars 2017 klockan 15.00
Plats Huvudbyggnaden Skälby gård
Peter Danielsson från Länsmuseet berättar om året 1917, det år
som Jordgubben grundades.
Efter årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på fika.
Föreningen tar tacksamt emot vinster till lotteriet.
Såväl in- som utvändiga tappkranar skall vara stängda senast den 27 mars. Den 1 april
släpps vattnet på. Var där och kontrollera så att inte någon läcka uppstått på er tomt
eller i er stuga.
Styrelsens förslag till dagordning vid årsmöte med Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben
1.
2.
3.
4.
Årsmötet öppnas
Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
Fastställande av dagordningen
Fastställande av röstlängd
5. Val av mötesfunktionärer:




Ordförande
Sekreterare och referent för årsmötet
Två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
Två rösträknare
7. Allmän information
8. Årsmötesfrågor:
 Styrelsens årsberättelse
 Revisionsberättelse
 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016
 Statsförslag för 2017
9. Kalender för 2017
 Vattnet släpps på
 Vårstädning
 Områdesinspektion
 Midsommarfest
 100-årsjubileum
 Arbetskvällar
 Höststädning
10. Val:
 av ordförande på två år
 av en ordinarie styrelseledamot på två år
 av koloniföreståndare och tillika styrelseledamot
 av två styrelsesuppleanter på ett år
 av två revisorer och två personliga suppleanter för dessa. Samtliga på ett år
 av två ledamöter på ett år till valberedning
 av festkommitté
11. Övriga frågor
12. Årsmötets avslutning
ÅRSBERÄTTELSE
för koloniområdet JORDGUBBEN verksamhetsåret 2016
Det 99:e verksamhetsåret är till ända. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
följande: ordförande Lars-Ivar Jönsson, kassör Eva Rosquist Sjöstrand, sekreterare
Ulf Bergman, vice ordf. Bitte Gudmundsson samt koloniföreståndaren Claes Kittel.




Årsmötet ägde rum söndagen 15 mars på Skälby gård
Lördagen den 16 april genomfördes vårstädningen av koloniområdet.
Onsdagen den 1 juni hölls områdesinspektion.
Midsommarfesten firades fredagen den 24 juni. Föreningen bjöd på kaffe och
jordgubbstårta.
 Sommarfesten byttes ut mot tre grillkvällar i juli månad.
 Höststädningen ägde rum lördagen den 29 oktober.
 Föreningen hade två arbetskvällar, den 24 maj och den 9 augusti.
De tre grillkvällarna i juli var mycket välbesökta och efter grillningen genomfördes
olika slags frågetävlingar. I augusti har vi, liksom föregående år, haft en kubbspelstävling med följande kräftskiva.
Under året har två kolonilotter bytt ägare:
Nr 22 Jan- Erik Engström till Magnus Karlsson och Nr 42 Märit Klang till Anita och
Per Nordstrand. Vi hälsar de nya kolonisterna hjärtligt välkomna!
Den 16 april hölls Sydöstra regionens årsmöte på Skälby gård i Kalmar. Jordgubben
representerades av tre styrelseledamöter.
Den 3 juli öppnade 18 kolonister på Jordgubben sina grindar för allmänheten i
samband med Koloniträdgårdsförbundets satsning 1000 trädgårdar i samarbete med
Studiefrämjandet. Området hade 300 besökare och ett reportage om evenemanget
gjordes av Kalmarposten
2016 var det år då alla kolonistugor som fått ett taxeringsvärde på mer än 50 000 kr
fick betala fastighetsskatt. Det föreligger dock ett förslag att stugor med ett
taxeringsvärde under 100 000 skall slippa betala skatt.
Hans Majestät kung Karl-Gustav besökte Jordgubben den 18 september, inbjuden av en
kolonist som är trädgårdsmästare på Solliden. Kungen konstaterade att koloniområdet är
mycket välskött.
En VVS grupp, som ska hand om påsläppning och avstängning av vattnet på vårt
område, har skapats.
Årets räkenskaper visar en behållning på 133.928 vilket framgår av föreningens
revisionsberättelse.
STYRELSEN
Lars-Ivar Jönsson
Ulf Bergman
Bitte Gudmundsson
Claes Kittel
Eva Rosquist Sjöstrand