Pressmeddelande AktieTorget: Handeln i Plejd AB stoppas tills vidare

Pressmeddelande
2017-03-03
AktieTorget: Handeln i Plejd AB stoppas tills vidare
AktieTorget har beslutat att handeln i Plejd AB kommer att stoppas tills vidare.
Mer information väntas från bolaget.
AktieTorget kommer löpande pröva om det finns förutsättningar att återuppta handeln i
bolagets aktie.
För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post [email protected]