Afrikansk svinpest - A

Afrikansk svinpest
Onsdag 15.3.2017 kl. 9.30–13.00, YA i Gamla Vasa, B-huset
09.30- 10.00
Kaffe
10.00- 11.00
Bakgrund, lägesrapport, spridning och bekämpning
Pekka Jokela, Regionförvaltningsverket
11.00- 12.00
Vildsvinspopulationen och jakt
Stefan Pellas, Finlands Viltcentral
12.00- 13.00
ASF risker för svinnäringen, åtgärder
Taneli Tirkkonen