här

Vad händer på sektionen
för allmänmedicin och
primärvård?
Öppet sektionsmöte
Onsdagen den 31 maj kl. 09:00-12:00
Sal 214, Alfred Nobels allé 23, Huddinge
Vi har valt forskarutbildning som tema på vårens öppna
sektionsmöte. Vi kommer att diskutera hur
doktorandutbildningen ser ut på vår sektion och hur vi
kan utveckla den och nätverken mellan doktorander
och handledare vidare.
Vi har utvidgat namnet på sektionen-vad innebär det?
Vår nye professor i allmänmedicin, Johan Ärnlöv,
kommer att berätta om sin spännande forskning.
Varmt välkomna alla ni med intresse för undervisning
och forskning i primärvården!
Gunnar Nilsson med medarbetare
ki.se