Inbjudan till Racc´s årsmöte

Kallelse till ordinarie årsmöte
för Ras och avelsföreningen för Cane Corso
Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte den 18 mars 2017.
Plats: Hästvägen 4 D, 212 35 MALMÖ
Tid: kl 13.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motion som medlem önskar få behandlad vid klubbens ordinarie årsmöte skall skickas in I enlighet
med stadgarna § 7 mom 5. Kontaktuppgifter till valberedningen finns på www.racc.nu
Årsmöteshandlingarna kommer att delas ut på plats.
Klubben kommer att bjuda på fika, för fika föranmäl till [email protected]
senast 15 mars 2017
Välkomna