Informationsblad enligt EU-direktiv

Informationsblad enligt Kommissionens
delegerade förordning (EU) 626/2011
Varumärke
Electrolux
Modell
EPH12MLIW
Inomhus modelbeteckning
EPH12MLIWI
Inomhus produktnummer
946373025
Utomhus modelbeteckning
EPH12MLIWE
Utomhus produktnummer
946 373 075
Inomhus ljudeffektsnivå
55
Utomhus ljudeffektsnivå
55
Köldmedium
R410A
Global uppvärmningspotential (GWP)
2088
Läckage av köldmedium bidrar till klimatförändringen. Köldmedium med
lägre global uppvärmningspotential (GWP) skulle vid läckare ge upphov till
mindre global uppvärmning än ett köldmedium med högre GWP. Den här
apparaten innehåller ett köldmedium med GWP motsvarande 1975. Det
betyder att om 1 kg av köldmediet skulle läcka ut i atmosfären, skulle
påverkan på den globala uppvärmningen vara 1975 gånger högre än 1 kg
CO 2 under en hundraårsperiod. Försök aldrig själv montera isär produkten
eller mixtra med köldmediekretsloppet. Rådfråga alltid en fackutbildad
person.
Kylläge
-
Dimensionerade kylkapacitet (Pdesignc) kW
3.5
Säsongsköldfaktorn (SEER)
6.5
Energieffektivitetsklass
A++
Årlig energiforbruk, kWh (QCE)
190
Värmläge
-
Dimensionerade upvärmningskapacitet (Pdesignh) kW,
(Uppvärmningssäsong genomsnittlig)
3.5
Säsomgvärmefaktorn (SCOP) (Uppvärmningssäsong genomsnittlig)
4.6
Energieffektivitetsklass (Uppvärmningssäsong genomsnittlig)
A++
Årliga elförbrukningen, kW/a (QHE, Uppvärmningssäsong genomsnittlig)
1059
Elektrisk backup-värmare kapacitet, kW, (Uppvärmningssäsong
genomsnittlig)
Energieffektivitetsklass (Uppvärmningssäsong varmare)
None
Årliga elförbrukningen, kW/a (QHE, Uppvärmningssäsong varmare)
3.07
Elektrisk backup-värmare kapacitet, kW, (Uppvärmningssäsong varmare)
Dimensionerade upvärmningskapacitet (Pdesignh) kW,
(Uppvärmningssäsong kallare)
5
Energieffektivitetsklass (Uppvärmningssäsong kallare)
A
Årliga elförbrukningen, kW/a (QHE, Uppvärmningssäsong kallare)
3070
Elektrisk backup-värmare kapacitet, kW, (Uppvärmningssäsong kallare)
Energiförbrukning "XYZ" i kWh per år, baserat på resultat från
standardiserade provningar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras.