Program

Program Stämma
At Six 7 April 2017
09.30 Samling - Kaffe
10.00 Välkommen - Programgenomgång
10.10 Cecilia Duberg - Konsten att flytta berg
11.00 Stämmoförhandlingar efter särskild dagordning
12.30 LUNCH
13.30 BEF - In i framtiden - Allmänna diskussioner
14.30 Mentometer
15.00 Avslut med EM kaffe
19.00 Samling för mingel
19.30 Middag
Varmt Välkomna!