Kallelse - Svenska Rugbyförbundet

SVENSKA
RUGBYFÖRBUNDET
Till alla föreningar och distrikt som är medlemmar i Svenska Rugbyförbundet
KALLELSE TILL SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2017
Plats: Hotell Carlia Norra Drottninggatan 26 Uddevalla
lördagen 25:e mars klockan 13:00 till ca 16:00
Anmälan till årsmötet 2017 skall vara kansliet tillhanda senast den 17:e mars 2017
Fullmakt från förening skall antingen bifogas anmälan eller lämnas på plats före årsmötet.
För anmälan:
Vi anmäler …… personer till årsmötet.
Ange namn: ……………………………………………………………
…………………………………………………………
Förening/distrikt: …………………………………………………………………
Anmälan skickas till [email protected]
eller per post till nedanstående adress.
Svenska Rugbyförbundet
Gesällgatan 2A
745 39 ENKÖPING
Styrelsen; Svenska Rugbyförbundet
Gm/ Anna Antonsson, [email protected]
Postadress
Gesällgatan 2A
745 39 ENKÖPING
Email:
[email protected]
www.rugby.se
Tfn: 073-745 49 69
Bankgiro: 986-9058
org. Nr. 846001-3330