11 D - Waxholmsbolaget

Tabell 11D Slussen - Sollenkroka - Gällnö - Boda - Vaxholm - Stockholm
Gäller fr.o.m 13 april 2017 - 18 juni 2017
Dag
Måndag - Torsdag
Ti,To
M-To
Cinderella II 4
Swea Sandö Ä
Gällnö 6 eller
Sandhamn 6
Roslagen 6
6
eller Viberö
V-båt 6
byte i Boda till
Viberö/Roslagen 6
Cinderella II 4
Swea Sandö Ä
Swea Sandö Ä
V-båt 6
V-båt 6
byte i Boda till
V-båt 6
Swea Sandö Ä
Fartyg
Turnummer34021302140434043406900414081304141234089008
Anmärkningar
E HH
E H
FrånSlussen, v 434 06.05 13.46 16.14 Till Sollenkroka, v 434 07.16j 15.02 17.21 Från Sollenkroka 07.40 15.20 17.45 Gällnönäs - 15.30 18.00 Galtholmen - x x Ängsholmen - x - Hägerö06.20 07.35 -12.45 15.30 -15.50 -18.25 Gällnö x 07.40 - x x 15.3015.45 -18.15 x 20.30
Puttisholmen- -
07.45x - -
15.50--x -
Till Boda Brygga06.35 07.5507.5513.00 15.50 -16.0016.05 -18.40 -
Från Boda Brygga, v 43806.37 08.01 08.0113.15 -16.1516.15 -18.51k -
Till Slussen, v 438/47407.40 09.04 09.0414.17 -17.1717.17 -20.00 -
Från Södra Grinda 08.05 15.45 16.2018.35 20.45
TillLillsved 08.15 - 16.30- -
FrånLillsved, v 437 08.40 - 16.58 - -
Till Slussen, v 437 09.36 - 17.54 - -
TillVaxholm 09.00 16.15 17.10
19.25 21.15
Till Gåshaga (Lidingö) 09.30 16.30 17.4520.05 21.30
Till Hasseludden (Nacka) x - x x -
Till Nacka Strand 09.45 16.40 18.00 - 21.40
Till Strandvägen - 17.00 - - 22.00 TillSlussen x xx TillStrömkajen 10.10 18.30
20.45 E
H
j
k
Turen körs av Cinderellabåtarna med särskild taxa. Waxholmsbolagets periodkort gäller (ej Reskassa). Helgtrafik:
Turen går endast perioden 12 maj t.o.m. 18 juni 2017
13 april, 24 maj, 5 juni
Bussbyte i Stavsnäs
körs fredagstrafik
Bussbyte i Kolvik
14 april, 17 april, 1 maj, 25 maj och 6 juni körs söndagstrafik
Tabell 11D Slussen - Sollenkroka - Gällnö - Boda - Vaxholm - Stockholm
Gäller fr.o.m 13 april 2017 - 18 juni 2017
Dag
Fredag
Cinderella II 4
Södertörn 6
byte i Vaxholm till
Vaxö 6 Ä
Swea Sandö Ä
Cinderella II 4
Viberö 6
Swea Sandö Ä
Vaxö 6
Saxaren 6
byte i Boda till
Vaxö 6
Swea Sandö Ä
Fartyg
Turnummer342213221424342414309024342613269028
Anmärkningar
E HE
FrånSlussen, v 434 06.05j 13.46 Till Sollenkroka, v 434 07.16 15.02 Från Sollenkroka 07.40 15.05 Gällnönäs - 15.15 Galtholmen - x Ängsholmen - x Hägerö06.20 07.35 -12.45 15.33z 18.1020.00 Gällnö x 07.40 - x 15.30z15.30 x20.05 20.50
Puttisholmen- -
07.45x --xx -
Till Boda Brygga06.35 07.5507.5513.00 - -18.2520.20 -
Från Boda Brygga, v 43806.37 08.01 08.0113.15 - -18.51k20.22k -
Till Slussen, v 43807.40 09.04 09.0414.17 - -20.0021.27 -
Från Södra Grinda
08.05
15.4515.4520.30 21.05
TillLillsved 08.15 --
20.40 -
FrånLillsved, v 437 08.40 - - - -
Till Slussen, v 437 09.36 - - - -
Till Vaxholm
09.00
16.2516.1521.15 21.35
TillGåshaga (Lidingö) 09.30 16.50
16.30
21.35 21.50
TillHasseludden (Nacka) x x-x -
TillNacka Strand 09.45 17.05
16.40x 22.00
Till Strandvägen - -17.00 - 22.20 TillSlussen x - x TillStrömkajen 10.10 17.30 22.10 E
Turen körs av Cinderellabåtarna
med särskild taxa.
Waxholmsbolagets periodkort gäller
(ej Reskassa).
H
Turen går endast perioden
12 maj t.o.m. 18 juni 2017
j
Bussbyte i Stavsnäs
k
Bussbyte i Kolvik
z
Bryggan anlöps i omvänd ordning
Helgtrafik:
13 april, 24 maj, 5 juni
körs fredagstrafik
14 april, 17 april, 1 maj, 25 maj och 6 juni körs söndagstrafik
Tabell 11D Slussen - Sollenkroka - Gällnö - Boda - Vaxholm - Stockholm
Gäller fr.o.m 13 april 2017 - 18 juni 2017
Dag
Lördag
Viberö 6
Cinderella II 4
Vaxö 6
Sandhamn 6
Waxholm I 6
4
eller Storskär
Vånö 6
Cinderella II 4
Viberö 6
Väddö 6
Fartyg
Turnummer13521452905414541154 1156135690581456
AnmärkningarE
H E
FrånSlussen, v 434 07.48 12.45 17.45e Till Sollenkroka, v 434 08.55 13.58 18.59e Från Sollenkroka 09.05 14.05 19.05 Gällnönäs - 14.15 19.15 Galtholmen - x x
Ängsholmen - x -
Hägerö08.45 -
14.28z 17.50 -
Gällnö08.50 -14.0014.25z14.5015.5517.5519.0519.25
Puttisholmen
08.55---
14.55-
18.00--
Till Boda Brygga
09.05
09.20--
15.05-
18.10--
Från Boda Brygga, v 43809.13k ---
15.13k -18.13k--
Till Slussen, v 474
10.29 ---
16.29-
19.29--
Från Södra Grinda
09.3014.15 -15.3016.2018.2519.2019.40
Till Lillsved 09.40-
14.45--
18.35--
FrånLillsved, v 437 10.09k-------
Till Slussen, v 474 11.19-------
Till Vaxholm
10.2514.4515.2516.1017.1019.2019.5020.15
Till Gåshaga (Lidingö)
10.5515.0016.0016.5017.5019.4020.0520.35
Till Hasseludden (Nacka) x-xxxx-x
Till Nacka Strand
11.1015.1016.15 - -19.5520.1520.45
Till Strandvägen -
15.30 ----
20.35 -
Till Slussen x x-xx x
Till Strömkajen
11.35
16.4017.3018.3520.20
21.15
e
E
H
k
z
Extrabuss
Turen körs av Cinderellabåtarna med särskild taxa. Waxholmsbolagets periodkort gäller (ej Reskassa).
Turen går endast perioden 12 maj t.o.m. 18 juni 2017
Bussbyte i Kolvik
Bryggan anlöps i omvänd ordning
Helgtrafik:
13 april, 24 maj, 5 juni
körs fredagstrafik
14 april, 17 april, 1 maj, 25 maj och 6 juni körs söndagstrafik
Tabell 11D Slussen - Sollenkroka - Gällnö - Boda - Vaxholm - Stockholm
Gäller fr.o.m 13 april 2017 - 18 juni 2017
Dag
Sön- och helgdag
Cinderella II 4
Vaxö 6
Saxaren 6
Väddö 6
Viberö 6
Värmdö 6
Cinderella II 4
Södertörn 6
Värmdö 6
Fartyg
Turnummer13721172/49074147213761474147613789080
AnmärkningarEFE
FrånSlussen, v 434 11.45 12.45 15.45 Till Sollenkroka, v 434 12.58 13.58 16.58 Från Sollenkroka 13.00 14.20 17.1018.25 Gällnönäs 13.10 - -18.35 Galtholmen x - - x Ängsholmen x - - - Hägerö
09.45- -
16.20--
18.50 Gällnö09.5013.2014.0014.2516.2517.1518.45 -19.05
Puttisholmen
09.55x--
16.30-x--
Till Boda Brygga
10.05
13.35--
16.40-
18.55--
Från Boda Brygga, v 43810.13k ---
16.44e ----
Till Slussen, v 438/474
11.29---
17.43e ----
Från Södra Grinda
-14.15 -
17.30 -19.0019.20
Till Lillsved 13.55-- -
19.15F19.15 -
FrånLillsved, v 437 14.19-- -
19.20
19.20-
Till Slussen, v437 15.14-- -
20.13
20.13-
Till Vaxholm
14.4514.4515.10
18.1519.55F19.5019.50
Till Gåshaga (Lidingö)
15.1515.0015.35
18.3520.30F20.1020.05
Till Hasseludden (Nacka) x - x x xFx-
Till Nacka Strand
15.3015.10 x
x20.45F20.2520.15
Till Strandvägen -
15.30 - ---
20.35 TillSlussen - x x
xF xa Till Strömkajen
15.55
16.15
19.1521.10F20.50
e
Extrabuss
E
Turen körs av Cinderellabåtarna
med särskild taxa.
Waxholmsbolagets periodkort
gäller (ej Reskassa).
F
Sträckan Boda - Strömkajen
trafikeras inte
14/4, 16/4 samt 30/4 2017.
k
Bussbyte i Kolvik
Helgtrafik:
13 april, 24 maj, 5 juni
körs fredagstrafik
14 april, 17 april, 1 maj, 25 maj och 6 juni körs söndagstrafik