Läs hela inbjudan - Framtidens Fastighetslabb

Framtidens Fastighetslabb
– ett roligt och kreativt sätt att lära och uppleva
Fastighetsbranschen är en framtidsbransch men ett okänt område för många unga. Samtidigt finns ett
växande behov av att attrahera bra arbetskraft. Hösten 2017 slås dörrarna upp till Framtidens Fastighetslabb som syftar till att väcka barns och ungdomars intresse för branschen.
Välkommen på ett frukostmöte där labbets projektledare Magdalena Dawidson och Maria Hultgren ger tips på hur ni tillsammans
med era elever kan nyttja labbets möjligheter: Upplevelsebaserade studiebesök, olika spel samt lärarhandledning och temapass för skolan.
Förtur för frukostmötets deltagare
Labbet, som ligger vid Opaltorget i Tynnered, Göteborg, riktar sig framförallt till elever i årskurs 4–9, men kommer också att
vara tillgängligt för arbetsförmedlingar och andra arbetsmarknadsåtgärder.
Studiebesök och temapass erbjuds från och med hösten 2017, passa på att boka in er klass redan under frukostmötet då det
finns begränsat antal platser.
Tid och plats:
31 mars kl. 08.30 – 10.00, Älvrummet, Kanaltorget 1, Göteborg
Målgrupp: Lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och företag som arbetar med
samverkan mellan skola och arbetsliv.
Anmälan:
Senast 24 mars via anmälningssidan. Frukostmötet är kostnadsfritt.
Kontakt:
Frågor om innehåll: [email protected]
Frågor om anmälan: [email protected]
Mer information: http://framtidensfastighetslabb.se/i-skolan/
#framtidensfastighetslabb