Castellum Norr

1
Nya faktureringsadresserna från och med 1 mars 2017:
"Bolagsnamn"
"FEnummer"
832 80 Frösön
Bolagsnamn
Castellum Lugnet 7 AB
Castellum Norr 2 AB
Castellum Norr AB
Fastighets AB Vandringsmannen
Fastighets AB Hagaporten 3
Fastighets AB Jönköping Jordgubben 1
Fastighets AB Örebacka
Fastighetsaktiebolaget Kolmätargränd
Kommanditbolaget Danmark 27
Nattvikens Förvaltning AB
Castellum 1 i Östersund AB
Norrporten 2 i Växjö AB
Norrporten 2 i Östersund AB
Norrporten 4 Struktur AB
Norrporten 7 Struktur AB
Norrporten i Gävle AB
Norrporten i Helsingborg AB
Norrporten i Jönköping AB
Norrporten i Stockholm AB
Norrporten i Sundsvall AB
Norrporten i Växjö AB
Norrporten i Örebro AB
Norrporten Sundsvallsfastigheter AB
Norrporten Sundsvallsfastigheter Kommanditbolag
Stadshuset i Sundsvall AB
Örebacka Förvaltnings AB
Örebacka Invest AB
Org.nr.
559079-5240
556458-6138
556594-3999
559079-5208
556690-0352
556573-3952
556279-9931
556639-8425
969662-6481
556550-3389
556851-7345
556758-2381
556970-5725
556718-6902
556718-7181
556608-9271
556550-7448
556608-9313
556700-1598
556608-9487
556608-9321
556608-9297
556077-9315
969646-7696
556717-8636
556265-3104
556631-1378
FEnummer
FE5590795240
FE5564586138
FE5565943999
FE5590795208
FE5566900352
FE5565733952
FE5562799931
FE5566398425
FE9696626481
FE5565503389
FE5568517345
FE5567582381
FE5569705725
FE5567186902
FE5567187181
FE5566089271
FE5565507448
FE5566089313
FE5567001598
FE5566089487
FE5566089321
FE5566089297
FE5560779315
FE9696467696
FE5567178636
FE5562653104
FE5566311378