kungörelsedelgivning

KUNGÖRELSEDELGIVNING
Leg. tandläkaren HELENA Kamutta (19701012-8523) med senast kända adress
Strömsegatan 23 B, 961 67 Boden, söks av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för
delgivning av beslut i ärende om återkallelse av legitimation som tandläkare.
Beslutet hålls tillgängligt hos Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm.
Besökstid vardagar kl. 08.00–17.00.
Postadress
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Gatuadress
Telefon
Telefax
E-post
Webbplats
Gjörwellsgatan 30
075-247 30 00
075-247 32 52
[email protected]
www.hsan.se