Immanuelskyrkan Skövde www.imkskovde.se

Immanuelskyrkan Skövde
Mars - Maj 2017
Equmeniakyrkan
www.imkskovde.se
Omslagsbilden: Immanuelskyrkan, en akvarell av Ulla Evaldsson
foto: Anna Demming
Immanuelskyrkan Skövde & Equmenia Skövde
Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE
Telefon: 0500-41 04 21
Hemsida: www.imkskovde.se
Pastor & Församlingsföreståndare
Daniel Demming
Expedition & Mobil: 0706-41 59 45
[email protected]
Ungdomspastor [Föräldraledig]
Anton Omnell
Mobil: 070-321 45 90
[email protected]
Ordförande, församlingen
Ewy Törnhage
Tel: 073-9066251
[email protected]
Lokaluthyrning
Ingrid Andersson
Tel: 073-8382620
[email protected]
Ordförande, Equmenia Skövde
Markus Salomonsson
Tel: 073-404 12 61
Bankgirokonton
Församlingen: 5618-6257
Equmenia Skövde: 5049-2685
Swish Immanuelskyrkan:
123 400 95 36
Swish Equmenia:
123 240 66 01
Expeditionstider & ledigheter
Expeditionen är vanligtvis bemannad tisdagar 9-13 enklast når ni alltid de
anställda via mobil eller mail.
Anton Omnell är ledig måndagar samt 9-12/3, 7-9/4 & 5-7/5.
Daniel Demming är ledig måndagar samt 17-19/3, 22-23/4, 12-14/5.
Var inte nöjd!
Visst är det skönt att stanna, vila
och beundra utsikten när man är
på väg. Men det var inte det som
var syftet med resan. Stannar du
så kommer du inte fram dit du
skall. Du vill nå målet, för där
framme väntar något bättre.
Bilden av livet som en resa är
klassisk och bra.
Det kristna livet är en resa. Vi har
bra resesällskap. Vi har varandra
och Jesus är med oss. Genom
livet så kommer flera naturliga
viloplatser, några kommer oväntat
andra är tydligt markerade. Men
så finns också oväntade stopp.
Stopp man helst inte vill göra.
Oavsett om man har valt, eller
inte valt att stanna, så är det
viktigt att ha en motivation och
drivkraft när man ska gå vidare.
Vi har var och en olika mål och
drivkrafter. Som medlemmar i
Immanuelskyrkan Skövde har vi
också ett gemensamt mål. Vårt
hemland är himlen. Vi tillhör
Jesus. Vi skall sprida budskapet
om Honom. Vi skall vara med
och sprida Guds rike. Därför har
vi också ett ansvar gentemot
varandra. Vi ska hjälpa varandra
på vår vandring med Jesus. När
någon stannat på vägen får vi
erbjuda hjälp. Jag behöver ibland
någon som säger till mig: Lyft
blicken, fäst den på Jesus. Det
tror jag du också behöver. Kristen
är man inte ensam. Vi behöver
varandra.
I Filipperbrevets tredje kapitel
skriver Paulus om hur han söker
vinna Kristus. Han har blicken
fäst på målet. Han vill lära känna
Kristus – ännu mer.
”Tro inte att jag redan har nått
detta eller redan har blivit
fullkomlig. Men jag gör allt för
att gripa det, när nu Kristus Jesus
har fått mig i sitt grepp. Bröder,
jag menar inte att jag har det i
min hand, men ett är säkert: jag
glömmer det som ligger bakom
mig och sträcker mig mot det som
ligger framför mig och löper mot
målet för att vinna det pris där
uppe som Gud har kallat oss till
genom Kristus Jesus.” (Fil 3:12–
14)
Paulus var inte färdig, han var
inte nöjd. Det finns mer, och den
dagen vi tror att vi kan sätta oss
ner och vara nöjda i kyrkan, då
får vi påminna varandra om att
fortsätta vandringen tillsammans
med Jesus.
Var inte nöjda, men var glada!
Anton Omnell
Församlingsnytt
Nya medlemmar:
Britt-Marie Hugosson hälsades välkommen från Allianskyrkan
Varnhem 27/11.
Karl-Gunnar Hugosson hälsades välkommen från Allianskyrkan
Varnhem 27/11
Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren.
Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren
Rom 14:8
Varmt välkomna till vårens Nattvard Immanuel!
Ett enkelt nattvardfirande i den lilla gemenskapen med bön
och lovsång kl 18:00-19:00 på följande onsdagar:
8 Mars
5 April
17 Maj
Mars
5 Sön 11:00 Nattvardsgudstjänst. Anton Omnell predikar. Monica
Magnusson leder. Sång och musik Sara Salomonsson.
8 Ons 18:00 Nattvard Immanuel vi firar nattvard tillsammans
12 Sön 11:00 Gudstjänst. Rune W Dahlen från Teologiska Högskolan
predikar. Insamling till Diakon och Pastorsutbildningen. Lise-Lotte Karlsson
leder. Sång och musik Anita Wärn-Engström.
12 Sön 13:00-14:00 Söndag Immanuel. Rune W Dahlen från Teologiska
Högskolan.
19 Sön 11:00 Gudstjänst. Anton Omnell predikar. Jonas Terdin leder. Sång
och musik Anders och Josephine Dahl.
19 Sön 16:00 Det goda samtalet. Samtal utifrån boken Vägmärken av Dag
Hammarsköld. Bengt Gustafsson leder.
22 Ons 18:00-19:00 Samling för värdgruppsledare
26 Sön 18:00 Musikgudstjänst – Som ett barn kommer hem om kvällen.
Immanuelskyrkans kör sjunger sånger av Göte Strandsjö. Betraktelse av Daniel
Demming. Ewy Törnhage leder.
April
2 Sön 11:00 Nattvardsgudstjänst. Anton Omnell predikar. Ingrid
Andersson leder. Rebecca Simonsson medverkar. Musik Kristina Stridsborg.
5 Ons 18:00 Nattvard Immanuel vi firar nattvard tillsammans
9 Sön 11:00 Gudstjänst. Rebecca Simonsson predikar. Sten Engström
leder. Sång och musik John och Annika Jarstål samt Anita Wärn Engström.
9 Sön 13:00 Söndag Immanuel Moderna läsare med Gunnar Hallingberg
13 Tor 18:00 Getsemanestund – vi möts kring nattvardens bord. Anton
Omnell och Rebecca Simonsson medverkar. Musik Anna Demming.
14 Fre 11:00 Långfredagsgudstjänst. Anton Omnell predikar. Rebecca
Simonsson leder. Musik Anders Ljungkvist.
16 Sön 11:00 Påskdagsgudstjänst. Daniel Demming predikar. Anton
Omnell leder. Sång och musik Sara Salomonsson och Ann-Marie Jonegård m.fl.
23 Sön 11:00 Gemensam gudstjänst i Immanuelskyrkan. Sami Kaukonen
predikar. Anton Omnell leder. Sång och musik Lovsångsteamet och Anders
Dahl.
23 Sön 16:00 Det goda samtalet. Samtal utifrån boken Vägmärken av Dag
Hammarsköld. Bengt Gustafsson leder.
30 Sön 11:00 Gudstjänst. Anton Omnell predikar. Ingrid Andersson leder.
Sång och musik Kristina Stridsborg och Immanuelskyrkans kör.
Maj
3 Ons 18:00-19:00 Gudstjänstledarsamling i Cafeét
7 Sön 11:00 Gudstjänst. Daniel Demming predikar. Markus Salomonsson
leder. Sång och musik Sara Salomonsson och Anders Dahl m.fl.
14 Sön 11:00 Gudstjänst. Anton Omnell predikar. Per Bergström leder.
Sång och musik Veterankören, Ulla Lago och Anders Ljunkvist.
17 Ons 18:00 Nattvard Immanuel vi firar nattvard tillsammans
21 Sön 11:00 Nattvardsgudstjänst. Daniel Demming predikar. Sten
Engström leder. Musik Anita Wärn-Engström.
28 Sön 8:30 Samåkning från Immanuelskyrkan till Equmeniakyrkans
Kyrkokonferens i Vårgårda.
Juni
4 Sön 11:00 Konfirmationsgudstjänst. Daniel Demming och Anton
Omnell medverkar. Sång och Musik Lisbeth Engström m.fl.
Kvinnor och män, nyanlända till
Sverige läser svenska på Hermods i
Skövde.
I Café Mosaik, S:t Matteus Kyrka,
Södra Ryd möts vi till fikastund
och att prata svenska med dem.
Tisdagar, ojämna veckor, kl. 14.0016.30.
Du som har möjlighet är
välkommen med.
Vi saknar främst manliga
språkvänner.
Hör gärna av dig
Monica Magnusson
mobil 076-250 23 63
Söndagar i samband med gudstjänsten kl. 11:00.
Har du bidrag till våra programblad.
Vi vill ha ditt bidrag senast den 15 maj. Maila till:
[email protected]
Intressegrupper
För mer information kontakta respektive kontaktperson,
www.imkskovde.se
Söndagsskola (för barn)
Söndagar 11:00
Kontakt: Anna Demming tel: 0739-39 44 52
Nyingscout, Scout
Åldrarna 7-12
Kontakt: Tord Salomonsson tel: 41 75 39
Måndagar 17:30
Fredax
Åldrar 13+
Kontakt: Anton Omnell tel: 0703-21 45 90
”Stick & brinn” Stick-café
Fredagar 19:00
ojämn onsdag
18:00
Kontakt: Sara Salomonsson tel: 41 75 39
Bönegrupp Immanuel
Kontakt: Daniel Demming tel: 0706-41 59 45
Torsdagar 18:00
Immanuelkyrkans kör
Kontakt: Kristina Stridsborg, tel: 41 79 31
Onsdagar 19:00
Veterankören
Kontakt: Ulla Lago, tel: 48 48 35
Torsdagar 15:00
Dagträffar
Kontakt Sten Engström, tel: 0511-815 45
Onsdagar 15:00
Studiegrupper hålls i samarbete med studieförbundet Bilda