. - Hushållningssällskapet

Hushållnings
sällskapet
"... med erfarenhet
och kontakterna"
Hushållningssällskapet matchar ihop dig som är jordbruks eller trädgårdsföretagare med en person att
bolla beslut och tankar med. Det gör att ni tillsammans kan utbyta kunskap, tankar, utöka ditt nätverk
och stötta varandra.
Ni möts tio gånger för att diskutera och utbyta kunskap och erfarenhet varav två träffar är studiebesök
eller föreläsningar anpassade för dig. Vi hjälper er igång utan kostnad med stöd frän
Landsbygdsprogrammet. De med störst drivkraft och som är självledande matchas först.
Dag Malgeryd är landsbygdsföretagare i Bänarp utanför Aneby och har gått igenom ett
liknande upplägg.
Tillsammans med min mentor Dagnija Waern gjorde vi en agenda for vad som
behövde ske i mitt företag. Hon var bollplank under tiden som jag jobbade igenom allt
på agendan.
Dag Malgeryd, VD
Recaremed AB
Det hade tagit mig 10 år att komma dit jag är idag utan denna hjälp. Jag har fått
bättre struktur och möjligheter till att växa. Det är utmanande, roligt och
stimulerande. Alla som vill ta nästa steg har här världens möjlighet. Frågan är varför
man inte ska hoppa på detta!
Kontakta Jan-Erik Andersson Hushållningssällskapet Gamleby
073-3052288 [email protected]
***
*
*
*
*
** **
*
Europeiska jordbrukSlonden för
tandsbygdsutveckling: Europa
investerar I landsbygdsområden
Hushållningssällskapet i Kalmar-Kronober-Blekinge I www.hushallningssallskapet.se
Gamlebygymnasiet 0493-13050