Styrelsens förslag 2

Styrelsens förslag 2
Fortsättning på påbörjad tre års tilldelning
2016-2018 med förändrade restriktioner
 Tjur 0-8 taggare fredad tills 6st 9taggare
eller större är skjutna, därefter är 4 taggare
och större fredade.
 Lovligt är 9taggare och större tills 6st är
skjutna. Därefter är bara 1-3taggare lovligt
tills avskjutnings planen på tjur är
uppnådd.
 Hondjur lovligt i 5 dagar.
Ko med enkelkalv fredad
 Max 33% av sin tre års tilldelning får
skjutas per år, 33% av tilldelningen
försvinner varje år.
Vuxna och kalvar delas var för sig.
Undantag, de jaktlag med en vuxen i
tilldelning behåller tills den är skjuten i tre
års perioden.
 Äkta kvotering! Vartannat vuxen könsfördelat. Följer år för år i tre års planen.