Förslag till styrelse för Stockholmskretsen 2017

Valberedningens förslag till styrelse och
revisorer samt arvoden till dessa
Förslag från valberedningen att presentera på årsmötet 15 mars 2017
Ordförande: Björn Heurlin
Innofactor
Nyval 1 år
Ledamöter:
Peter Käll
Grant Thornton
1 år, kvar
Niclas Ekholm
IKT-labbet
Erik Sandström
Arbetsförmedlingen
Mary X Jensen
Distans&Perspektiv
Nyval 2 år
Revisorer:
Lena Hasselborn
auktoriserad revisor
PWC
Omval 1 år
Suppleant:
Anna Kristina Wergelius
auktoriserad revisor
PWC
Omval 1 år
Medlemsrevisor:
Carl Jacobsson
Fora
Omval 1 år
Suppleant:
Anette Gustafsson
Netsky
Omval 1 år
Åsa Persson
Daniel Akinine
Christer Cragnell
Netgain
1 år, kvar
Microsoft
Omval 2 år
Cragnell Consulting
1 år, kvar
Fyllnadsval 1 år
Nyval 2 år
Arvoden för 2017 föreslår vi skall vara
oförändrade enligt nedan
Ordförande
12 000 SEK
Auktoriserad revisor
Enligt faktura
Suppleant
Inget arvode
Ledamot
6 000 SEK
Medlemsrevisor
3 000 SEK
Valberedningen vill göra årsmötet uppmärksam på att förslag på ledamöter i valberedningen
och arvodering till den samma ska hanteras av styrelsen och föreläggas årsmötet för beslut.
Valberedningen för Dataföreningen, Stockholmskretsen
Anders Persson
Ordförande
Åsa Edner
Alexander Hedlund
Eliza Roszkowska Öberg