Inbjudan till Kvinnokonferens - Ukrainska Alliansen i Sverige

Inbjudan till Kvinnokonferens
"Hur lyckas man som kvinna med annan etnisk bakgrund än svensk i Sverige"
Ukrainska Alliansen i Sverige tillsammans med
SIOS KVINNOKOMMITTÉ
Inbjuder till en Kvinnokonferens som är en del utav projektet Kvinnor med annan etnisk bakgrund i Svergie –
Förutsättningar och möjligheter. Skapande av ett kvinnonätverk i Sverige.
Lördagen den 4 Mars 2017. Kl. 10:45 - 16.00. (Obs! Kom i tid 10:45!)
Emigranternas Hus (Packhusplatsen 7, Göteborg)
Föreläsningen kommer genomföras i dialogform. Tillsammans lägger vi fram hur vi vill bidra till att utveckla
oss själva i Sverige. Maria Guzman arbetar som jurist inom främst Migrationsrätt, familjerätt samt Mänskliga
Rättigheter kommer och föreläser för oss.
Program:
10:45 - 11:00 Samling och kaffe
11:00 – 11:20 Maria Olsson ordförande för SIOS Kvinnokommitté har ordet
11:20 - 12:20 Föreläsning med Maria Guzman i diskussionsforum
12:20 - 13:30 Överraskning konsert med Lena Glagoleva - piano och Nikolaj Giljov - tenor (opera sångare)
Show med trollkarl Petre Cataneanu, och konstnären Olena Sushynska Foroutan presenterar sina nya
tavlor. I sina originella verk skildrar hon skönheten av kvinnans kroppsform vi kommer att få en riktigt
inspirationskälla och positiv upplevelse av utställningen.
13:30 -16:00 Vi bjuder på mat.
GRATIS INTRÄDE
ANMÄLNINGEN ÄR OBLIGATORISK och SISTA DAG 25 FEBRUARI. Ring eller sms tel: 073 73 100 94
I samarbete med: ABF, REGIONAL SIOS, EMIGRANTERNAS HUS