Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

”Värmländska barn och ungdomar skall utvecklas i Sveriges
bästa föreningsmiljö där vi värdesätter prestationer framför
resultat”
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föreningsutveckling
•Verksamhetsidé/Slogan
•Värdegrund
•Policy
•Föreningen har minst en utbildad ungdomsdomare
•Vision/Målsättning
•Plan för att rekrytera och behålla medlemmar
•Det finns en målvaktsansvarig i föreningen
•Minst fem procent av föreningens licensierade spelare
har genomgått domarutbildning
•Sponsringsplan
•Samhällssamverkan
•Plan för fortsatt arbete med Spelarutbildningsplanen
•Föreningen har en ungdomsdomaransvarig
Spelarutbildning
•Introduktion Nivå 1-2
•Genomgång Nivå 1-2
•Repetition/Återkoppling Nivå 1-2
•Introduktion Nivå 3-4
•Genomgång Nivå 3-4
•Lagansvariga för åldern 6-12 år har genomgått tränarutbildning C
eller Bas 1
•Lagansvariga för åldern 13-19 har genomgått tränarutbildning BUngdom eller Bas 2
Nivå 1
Nivå 1-certifierad förening erhåller ett certifikat som ett bevis på
genomförd nivå 1-utbildning samt ett paket bestående av 10st
träningsvästar med ryggtryck ”Certifierad Förening”.
Dessutom får samtliga deltagande lag ett exemplar av SvFF´s
”hjälpredan”
Nivå 2
Nivå 2-certifierad förening erhåller ett certifikat som ett bevis på
genomförd nivå 2-utbildning. Föreningen erhåller ett
fotbollstennisnät för att gynna spontanidrottandet, samt ett
exemplar av boken ”Framtidens idrottsförening” som är till stöd för
det fortsatta utvecklingsarbetet.
Nivå 3
Nivå 3-certifierad förening erhåller ett certifikat som ett bevis på
genomförd nivå 3-utbildning. Föreningen får också en Quick Feet
Trainer. Föreningen kommer även fungera som ambassadör för
Värmländsk fotboll.