TÄVLINGSINSTRUKTIONER Förskolornas och

Försko
lor
skolorna
sv
ing
tädn
års
och
nas
TÄVLINGSINSTRUKTIONER
Förskolornas och skolornas vårstädning
Tävlingen presenteras i samverkan med Liseberg, park- och naturförvaltningen
Slottsskogen och Förvaltnings AB Framtiden.
För att uppmuntra er pedagoger och era grupper och klasser att arbeta med nedskräpningen på ett djupare plan
har vårstädningen ett tävlingsmoment. Det som bedöms och belönas är hur ni arbetat pedagogiskt med detta i er
verksamhet. Skicka gärna ert bidrag via e-post. (Det går t.ex. bra att skriva en text och klistra in bilder i ett Worddokument.) Om ni vill skicka in en film eller andra tunga filer, använd gärna en filöverföringstjänst, exempelvis
Sprend (www.sprend.com). Glöm inte att alltid uppge avsändare och vilken grupp/klass bidraget gäller!
VINSTER
Förskola
Ett fint paket för lek från Förvaltnings AB Framtiden.
Förskoleklass
Ett besök i Slottsskogen med unik guidning av djurvårdarna (besöken äger rum både på VT och HT).
Åk 1–3, åk 4–6 och åk 7–9
En dag på Liseberg för klassen. Inträde och åkband till samtliga i gruppen ingår (besöket äger rum före skolavslutningen).
Ni som arbetar i grupperna avgör själva i vilken kategori ni tävlar då åldersindelningen ser olika ut i stadens
skolor. Tänk på att bara tävla med EN grupp/klass/årskurs per inskickat bidrag. Om ni tävlar med fler än en
grupp, skicka in flera bidrag. De bidrag som är för fler än en grupp/klass/årskurs kommer att diskvalificeras.
En jury kommer att bedöma och utse vinnare av årets priser i slutet av maj månad.
Sista anmälningsdag: 8 maj 2017, poststämpel gäller.
Lycka till!
Obs! Alla uppgifter i formuläret måste fyllas i för att tävlingsbidraget ska räknas. Det går att fylla i formuläret på datorn.
Spara pdfen och e-posta den tillsammans med ert bidrag till: [email protected] Om ni skriver ut och
skickar med post, texta tydligt, tack.
Stadsdel:
Förskola/skola:
Namn på grupp/klass:
Antal barn/elever:
Ansvarig pedagog:
Telefonnummer:
E-postadress:
Om vi vinner Lisebergspriset önskar vi
Förskola
Förskoleklass
st. biljetter (gäller endast åk 1–9).
1–3
4–6
7–9
Alla typer av tävlingsbidrag som illustrerar hur ni arbetat är välkommet.
Det kan vara film, bilder, collage, dikter, berättelser eller annat. Om ni bygger något,
ta ett foto av det och skicka med.
Så här har vi arbetat pedagogiskt kring året vårstädning:
Skickas till Mathias Stenback senast 8 maj 2017.
Adress: Mathias Stenback, Slussgatan 1, Box 177, 401 22 Göteborg,
eller e-post: [email protected]