Nyhetsbrev 1/2017

Nyhetsbrev: 1 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Växande digitala medborgare
eTwinning 2016 Utvärderingsrapport
Programmet Erasmus+ 30 år
Använd dig av europeiska verktygslådan för skolor
Kurser och fortbildning
Ambassadörsbloggen
School Education Gateway
Erasmus+ ansökningstider och infotillfällen
Andra evenemang
Hej alla eTwinninglärare!
Här är vårt nyhetsbrev 1 2017
1. Växande digitala medborgare
”Växande digitala medborgare” är en ny eTwinningbok som har publicerats på
svenska och 25 andra språk. Bekanta dig med boken på
https://www.etwinning.net/eun-files/book2016/FI_eTwinningBook.pdf.
2. eTwinning 2016 Utvärderingsrapport
Är du intresserad att få veta veta vad vi gjorde år 2016? I rapporten ”Utvärdering
av eTwinning Practice – ett pilotprojekt om lärares kompetensutveckling” hittar
du intressanta fakta:
https://www.etwinning.net/eun-files/report2016/eTwinning-report-2016.pdf.
3. Programmet Erasmus+ 30 år
eTwinning är en del av programmet Erasmus+. I år firas Erasmus 30-årsjubileum i
hela Europa. Det blir många evenemang, både nationella och lokala. Erasmus+ är
ett EU-program för utbildning, ungdomar och idrott. Sedan 1987 har
programmet hjälpt oräkneliga människor att skaffa sig nya färdigheter som ökar
deras kompetens och chanser att få jobb. Vilka möjligheter du än väljer kan de
1
bli en vändpunkt i ditt liv. Grundtanken i Erasmus + är fortfarande densamma:
att främja unionsmedborgarskapet och den europeiska identiteten.
4. Använd dig av europeiska verktygslådan för skolor
Europeiska verktygslådan för skolor har funnits i portalen School Education
Gateway sedan 2015. Den utvecklas hela tiden och nu kan du med hjälp av den
nya menyn ”browse by area” bekanta dig med över hundra resurser och föreslå
nya tillägg till menyn. Du kan också svara på förfrågan om dina egna behov. Som
svar får du en rapport om verktyg som passar just dig och dina behov. Besök
sidan redan i dag:
http://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/resources/toolkitsforschools.htm?
5. Kurser och fortbildning
Här följer information om vårens eTwinningutbildningar. Evenemang utomlands
ordnas tillsammans med andra europeiska aktörer och deltagarna förväntas hitta
en eller flera samarbetsparter, starta ett nytt projekt och ge en kort rapport om
sina erfarenheter. Läs också http://www.edu.fi/etwinning/tapahtumat.
Levi, Finland. 25–27.4. Ett eTwinningseminarium för dem som undervisar i samiska eller i andra
läroämnen på samiska i årskurserna 1–6 i Finland, Sverige eller Norge. Av praktiska skäl är
seminariets officiella språk engelska, men lärarnas gemensamma arbetsspråk är samiska. Tema: Tw
as a tool for sami language teachers. Skicka en fritt formulerad ansökan senast 28.2 till
yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi. Vi försöker ordna transport åtminstone till Enare.
Köpenhamn, Danmark. 1–3.3. Ett nordiskt eTwinningseminarium för lärare i årskurserna 7–9.
Tema: Teaching 21st Century Skills. Syftet är att konkretisera hur nya digitala verktyg kan användas
i undervisningen genom eTwinningprojekt. Seminariet ordnas i samband med Danmarks
lärandefestival (temat är lärande i framtiden) och deltagarna har också möjlighet att göra ett
gruppbesök till festivalen. Arbetsspråk: skandinaviska. Skicka en fritt formulerad ansökan senast 6.2
till yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
6. Ambassadörsbloggen
I ambassadörsbloggen Med Europa som klassrum
(http://etwinningambfinland.blogspot.fi/) kan du läsa om våra ambassadörers
erfarenheter, tips och tankar om att använda informations- och
kommunikationsteknik, internationalisering och andra teman. Bekanta dig med
t.ex. Antti Piiroinens ”Maskottimme maailmalla”.
7. School Education Gateway
2
Gateway är full av intressant material. Bekanta dig med det nyaste tillägget ”
Media Literacy – the digital alphabet song”:
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/practices/education-for-activecitizensh.htm.
8. Erasmus+ ansökningstider och infotillfällen
Vårens ansökningar:
Erasmus+ KA1 individuell mobilitet: ansökningstiden löper ut 2.2.2017
Erasmus+ KA 2 strategiska partnerskap: ansökningstiden löper ut 29.3.2017
Nordplus Junior: ansökningstiden löper ut 1.3.2017
9. Andra evenemang
ITK-dagar (Interaktiv teknik i utbildningen) i Aulanko 5-7.4 http://itk.fi/2017/.
Yrjö Hyötyniemi
genom eTwinningteamet
========================================================
Yrjö Hyötyniemi
Tuottaja
Opetushallitus
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
Puh. 029 5331073
[email protected]
3