Open call för offentlig konst till skolor och förskolor

Open call för offentlig konst
till skolor och förskolor
Uppsala kommun arbetar med konstnärlig gestaltning vid ett stort antal ny- och ombyggnationer av skolor och förskolor i Uppsala. Målet är att verksamheterna ska få
konst som blir en integrerad del i verksamheten och barnens vardag men också att
få en större geografisk spridning av konsten i Uppsala. Vi välkomnar yrkesverksamma
konstnärer som har färdiga konstverk i material som tål att placeras utomhus och
inomhus. Även konstverk som kan anpassas eller verk som är möjliga att framställa
genom befintliga former kan komma i fråga. Konstverken ska fungera in i en skoloch förskolemiljö. Intresseanmälan lämnas senast den 1 maj 2017.
Kulturnämnden ansvarar för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Inom kulturförvaltningen ansvarar avdelningen för strategi & omvärld för konstnärliga
gestaltningsprojekt i utomhus- och inomhusmiljö, konstinköp vad gäller konst avsedd för offentliga
miljöer i Uppsala kommun, reparationer och underhåll av den offentliga konsten samt pedagogiskt
förankringsarbete kring den offentliga konsten.
I Open call: Offentlig konst till skolor och förskolor blir det möjligt för konstnärer att själva skicka
in bilder och beskrivningar på konstverk som står på lager, i magasin eller i ateljéer och som för
närvarande inte har någon plats.
URVALSPROCESSEN SKER I TRE STEG:
1. Konstnärer lämnar in intresseanmälan med kortfattad information om konstverken. Ansökan ska
vara 1 st pdf i A4 format (max 50 MB) och innehåller bilder på konstverken samt beskrivning med
titel, tillkomstår, material, vikt, mått och prisuppgifter. Intresseanmälan skickas via e-post till:
[email protected] märkt med KTN-2016-0331 senast den 1 maj 2017.
2. Juryn ser över ansökningarna och väljer ut de intresseanmälningar som skulle kunna fungera
i kommande projekt och som förankras efter kommunens riktlinjer för offentlig konst.
3. Juryn utser de förslag som eventuellt går vidare för inköp eller projektering.
4. Uppsala kommun kommer att arbeta särskilt fokuserat med skol- och förskolemiljöer under
år 2017–2020. Arbetet sker i dialog med konstnären och Uppsala kommuns projektledare.
Medverkandeersättning till konstnär för nedlagd arbetstid utgår enligt KRO:s rekommendationer.
BEDÖMNINGSKRITERIERNA ÄR:
• Konstnärlig kvalitet och relevans för verksamhet och miljö
• Konstverk med material som kan placeras utomhus och fungera i en förskolemiljö
• Material som är gift, brandfria och säkra för målgruppen
• Ekonomisk genomförbarhet
Juryn består av tjänstepersoner från avdelningen för strategi och omvärld vid Kulturförvaltningen.
Kontakt och frågor: [email protected] eller www.uppsala.se/open-call