Afrikansk svinpest - A

CER
TIF
TEM
YS
VAL
AT K ITETSS
IER
Kursgården 2018
Afrikansk svinpest
Kom med och få information om afrikansk svinpest, en allvarlig
febersjukdom hos tamsvin och vildsvin och en av de mest hotande
sjukdomarna för grishållningen i Europa.
Tid: Onsdag 15.3.2017 kl. 9.30–13.00 (+ 2,5 h självstudier)
Plats:YA, enheten i Vasa, B-huset
Föreläsare: Pekka Jokela RFV, Taneli Tirkkonen Atria och Stefan Pellas
Finlands Viltcentral
Kursavgift: 25 €
Elektronisk anmälan senast 10.3.2017
på www.eduya.fi eller till Tanja Gammelgård,
tfn 044 750 32 29