Välkomna! - Laget.se

Inbjuder till USM-kval GS, region 3
Söndag 19 februari.
Arrangör:
Sunne Alpina, Box 39, SE-686 21 Sunne, Sweden
mail: [email protected]
Anmälningsavgift:
150:- per dag och tävlande, efteranmälan 200:-. Faktureras
respektive klubb.
Tävlingsklass:
Anmälan:
Tävlingsbacke:
Liftkortspriser:
U16(D/H 15-16)
Via Idrott-Online senast torsdag den 16 februari
Kavaljeren, Ski Sunne
200:-/dag
Söndag GS
Tider:
07.00
07.40
08.00 – 08.30
09.00
Nummerlappar i målområdet
Lagledarmöte i målområdet
Besiktning första åket
Start första åk
Besiktning av bana för andra åk startar 30min efter att sista startande i första åk
kommit i mål.
På söndag eftermiddagen arrangeras LVC-kval i samma backe och pga detta
försöker vi komprimera programmet.
Kontaktperson:
Hemsida:
Ulf Dalslåen , 070-3616806
Ola Lander , 070-6675931
[email protected]
www.sunnealpina.se
Välkomna!