Agroväst | Vi hjälper svenska lantbrukare att utvecklas!

Skaraborgs Vallförening inbjuder till
vallträff på Uddetorp
Vi börjar kvällen med att titta på vallar. Samling utanför huvudentrén. Skaraborgs vallförening
bjuder på fika.
Program:
• Invintring av vall
•
Årets grovfoder
•
Aktuellt från årets vallförsök
Medverkande:
• Hushållningssällskapet Skaraborg
•
Torbjörn Lundborg, Växa
•
Ola Hallin Hushållningssällskapet Sjuhärad
•
Agroväst
Plats: Naturbruksskolan Uddetorp, Skara
Tid: Torsdag den 29 september kl 18:30 – 21:30
Anmälan & mer info: www.gronamoten.se Välkommen!
Gröna möten koordineras av Agroväst i samverkan med övriga aktörer kring SLU Campus i Skara. Gröna möten finansieras av