Motion 3 - IFK Göteborg

MOTION
Styrelsen har inför årsmötet 2017 mottagit en motion från Kenneth Andersson, medlem 20100059 enligt följande:
Jag Kenneth Andersson, yrkar att IFK Göteborgs årsmöte den 6 mars 2017 beslutar att
pensionär ska åtnjuta pensionärsrabatt på samtliga sektioner i samband med köp av årskort till
IFKs representationslags hemmamatcher. Skälet till motionen är att jag önskar sitta
tillsammans med söner och kompisar.
Kenneth Andersson
medlemsnummer 2010-0059
STYRELSENS SVAR:
IFK Göteborg bedriver sportslig elitverksamhet och publikintäkterna står för en betydande
andel av föreningens totala intäkter som ska finansiera denna verksamhet. Föreningen strävar
efter att uppnå flera målsättningar vid prissättningen av årskort och biljetter.
Vi vill att så många som möjligt ska ha råd att titta på IFK Göteborgs matcher och det
åstadkommer vi genom att ha en differentierad prissättning på olika läktarsektioner där det
finns möjlighet för alla att hitta sin plats utifrån den egna plånboken. På de mest attraktiva
sektionerna erbjuder föreningen inga rabatter för att öka möjligheterna till intäkter. Rabatter,
som t ex senior- eller studentrabatt, lämnas endast till vissa utvalda sektioner och syftet med
detta är bl a att styra delar av publiken till de sektioner som har något lägre beläggning.
Det är upp till varje supporter var de vill sitta eller stå på Gamla Ullevi men vill man ha rabatt
så blir utbudet begränsat till vissa utvalda sektioner. Genom denna prissättningsstrategi
säkerställer föreningen dels de bästa förutsättningar att finansiera vår elitverksamhet och dels
möjligheterna att fylla arenan med så många åskådare som möjligt.
Styrelsens förslag till beslut:
Att avslå motionen och överlåta prissättning av årskort och biljetter till den operativa
organisationen.