Fortsättnings- anmälan 2017

o
k
Konstikas
konstfostran
nsti
F o r t s ät t n i n g s anmälan 2017
B a r n e t s k o n ta k t u p p g i f t e r
Efter- och förnamn:
Personsignum:
Adress:
kas
Postnummer:
Telefon:
Modersmål:
Förskola:
Närskola:
Vå r d n a d s h ava r e s k o n ta k t u p p g i f t e r
Namn:
Telefon:
E-post adress:
Information skickas per e-post: Ja Nej
Annan information om barnet:
Datum:
Underskrift:
Anmälningar sker per e-post eller per post till:
Borgå konstskola Brunnsgatan 40, 06100 Borgå
tel: 040 352 7004 (kl. 10–16)
e-post: [email protected]