Aspgren Bygg Sprinten

Aspgren Bygg Sprinten
TÄVLINGSINBJUDAN
TÄVLINGEN INGÅR I ÖPPNA ÖSTRA SPRINT CUPEN 2017
29 April 2017
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
Nationella tävlingsbestämmelser,
Reglemente för östra öppna sprintcupen 2017 samt den inbjudan och eventuellt tillkommande PM.
Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
FIA, SBF,UBF, Sigtuna Rally Club samt dess tävlingsledning och funktionärer
kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under
Tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att deltaga i tävling
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens
Dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet,
Oavsett media form offentliggör namnuppgifterna.
1. Arrangör:
Sigtuna Rally Club, Pitan 122, 195 92 Märsta. Tel.070-652 79 76.
www.sigtunarallyclub.se [email protected]
2. Organisationskommitté:
Lars-Erik Hoverberg, Benny Erixon, Cay Fredriksson, Tomas Pettersson, Staffan Lindberg,
Willy Johansson, Lars Eskhult, Peter Lindblad, Kjell Nyström,
samt teknisk chef Carina Nordlund.
3. Tävlingsledning:
Tävlingsledare
Bitr.Tävlingsledare
Tävlingssekr
Banchef
Bitr. Banchef
Bitr. Banchef
Säkerhetschef
Bitr.Säkerhetschef
Teknisk chef
Bitr.Teknisk chef
Miljöchef
Lars-Erik Hoverberg
Benny Erixon
Caj Fredriksson
Staffan Lindberg
Tomas Pettersson
Willy Johansson
Lars Eskhult
Peter Lindblad
Carina Nordlund
Linda Norrman
Kjell Nyström
070-676 51 29
070-633 10 28
070-658 07 90
070-211 00 20
070-207 38 05
070-660 62 65
070-535 33 57
070-266 89 95
070-649 85 82
070-726 07 57
070-678 99 39
4. Domarordförande: Danne Pettersson UBF
070-601 60 61
5. Domare:
070-495 20 89
Roger Larsson
6. Teknisk kontrollant: Jessica Lundahl UBF
070-581 16 92
7. Tävlingsform:
Rallysprint för Rallybilar. Byväg med en längd av 2,3 km, ca 5 km transport
Tillbaka till tävlingsdepån, Startmellanrum: Flytande start med 1 min mellanrum.
Start med nedräkningsljus o fotocell för tjuvstart.
Tidtagning sker med minut, sekund och tiondelar.
Tidtagning sker med fotocell.
8. Tävlingsplats:
Start o Mål Söderby
Telefon under tävlingsdagen: 070-652 79 76
9. Tidsplan:
Söndagen den
Lördagen den
Lördagen den
Lördagen den
Lördagen den
Lördagen den
23 April 2017 Anmälningstiden utgår kl.18.00.
29 April 2017 Banan offentliggöres kl.07.00.
29 April 2017 Anmälan o Besiktningen kl. 07.00. (B-besiktning)
29 April 2017 Första start kl.11.01.
29 April 2017 Resultatlista anslås vid Anmälan.
29 April 2017 Prisutdelning kommer att ske klassvis.
10. Deltagare, antal, gallring:
Cupen körs som öppet mästerskap för A-,B- och C-förare samt Juniorer med giltig licens i Rally,
debutanter får ej deltaga. Delad bil ej tillåtet.
Byte av kartläsare mellan SP/heat är ej tillåten.
Antal deltagare är Begränsat till 90st. Gallring enl. reglemente därefter fritt arrangören.
11. Bilklasser / Startordning
Kl 1: 4 WD.
Kl 2: 2 WD, exkl. bilar i Klass 3.
Kl 3: Grupp F + Grupp N <1600 cm.
Kl 4: Grupp E.
Kl 5: FIA Appendix K homologerade bilar, ej 4 WD.
Kl 6: Ungdomsrally.
RWD-Cupen, är en Cup för bakhjulsdrivna bilar.
Startordning: Kl 6, Kl 3, Kl 4, Kl 5, Kl 1, Kl 2.
12. Reklam:
Arrangören kan komma utnyttja sin reklamplats på tävlingsbilar.
Besked ges i startbekräftelse.
13. Särskilda bestämmelser:
Hastighetsbegränsning: Dispens ansökt hos Polisen.
Utrustning: Enligt gällande rallyreglemente.
Miljöföreskrifter: RY 02T, Se även G 2.4 och G 2.5.
Start kommer att ske med Tävlingsservices startljus.
Träning: All träning på sträckor är förbjudet,
Överträdelse medför startförbud.
14. Startavgift och Anmälan:
Startavgift ska vara registrerad före kl 18.oo fredag 21 april 2017,
skall vara insatt på Sigtuna Rally Club, Bg 843 - 7873
för att anmälan skall vara giltig.
Elektronisk anmälan www.motorsportsidan.se.
Anmälan ska vara registrerad före kl 18.00 Söndagen 23 april 2017.
Startavgift 800:- inkluderar 100:- till förstärkt säkerhet, se para. 5,17,
dessa 100 kr ska erläggas även av de förare som innehar ”fri start”.
Ingen avgift för deltagare i Ungdomsrally.
PR-licens 300:- betalas på tävlingsplatsen.
15. Avlysning:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarnas medgivande avlysa tävlingen
om ej minst 60 ekipage anmält sig vid anmälningstidens utgång, eller vid force majeure.
16. Priser/prisutdelning:
Priser utdelas i enlighet med gällande reglemente.
Vid detta tillfälle ej avhämtade priser behålles av arrangören.
Resultat anslås på officiella anslagstavlan vid anmälan.
Resultatlista kommer ej skickas per post.
Resultat finns tillgängligt på www.sigtunarallyclub.se
www.motorsportsidan.se
17. Återbud:
Sker via E-post [email protected] eller telefon 070-676 51 29
vid återtagen anmälan gäller följande regler: vid återtagen anmälan t.o.m 2017-04-27
Återbetalas hela anm.avg via Bg.
Vid senare återtagen anmälan behålles 300:-.
18. Upplysningar:
Tävlingsledare:
Bitr.Tävlingsledare:
Teknisk chef:
Lars-Erik Hoverberg
Benny Erixon
Carina Nordlund
[email protected]
070-676 51 29
070-633 10 28
070-649 85 82
All information PM resultat sker elektroniskt från www.motorsportsidan.se
Välkomna hälsar
ORGANISATIONSKOMMITTÈN.