Utskriftsversion av informationsbladet Hämtning av grovavfall från

Hämtning av grovavfall 2017
från bostadsfastigheter i Marstrand
KOM IHÅG!
Lämna grovavfall på
Hamngatan, Marstrandsön
Lördagen den 29 april 2017
klockan 9.00 – 15.00
Klipp ut och sätt på kylskåpet
Kungälvs kommun • Stadshuset • 442 81 Kungälv • 0303-23 80 00
[email protected] • www.kungalv.se
Lördagen den 29 april 2017 mellan klockan 9.00 och 15.00
är du som privatperson och boende i Marstrand
välkommen att lämna ditt grovavfall på Hamngatan,
Marstrandsön
På kajen ställer vi upp sopbilar och containrar för avlämning av följande
avfallsslag:
• Kyl, frys och övriga vitvaror (spisar, diskmaskiner etc.)
• El- och elektronikavfall (TV, datorer, mobiler, kaffebryggare etc.)
• Metallskrot (cyklar, underreden till barnvagnar etc.)
• Komposterbart trädgårdsavfall (ris, löv och kvistar under 5 mm
i diameter)
• Trä och grövre grenar
• Möbler i mindre delar, textilier, plastföremål etc.
• Farligt avfall (oljor, färger, lösningsmedel, batterier, kemikalier,
lampor, lysrör etc.)
Tänk på att avfallet behöver vara sorterat och att inget får vara större än 1,5 meter
och väga mer än 15 kg.
Tyvärr kan vi inte ta emot följande avfallsslag:
• Avfall från verksamheter/företag
• Byggavfall (avfall från hus- och lägenhetsrenoveringar, tegelpannor,
gips etc.)
• Tryckimpregnerat trä
• Slipers
• Asbest (Eternitplattor etc.)
• Mineralull
 Ovanstående avfallsslag kan du som privatperson, i begränsad mängd, lämna
utan kostnad på återvinningscentralerna. Företagare får betala en avgift.
Välkommen till våra återvinningscentraler!
Du är alltid välkommen till våra återvinningscentraler i
Munkegärde, Kärna, Ytterby och Kode.
För att du utan kostnad ska få lämna avfall behöver du ta med dig ditt
ÅVC-kort och visa upp detta för personalen. Tänk på att ÅVC-kortet
är en värdehandling. Utan kort får du betala för ditt avlämnande.
Öppettider Återvinningscentraler
Munkegärde, Energivägen 2-4, Kungälv
mån-tors kl. 11.00 - 19.00
fredag kl. 8.00
- 16.00
lördag kl. 9.00
- 15.00
Söndag kl. 10.00 - 15.00
Kärna, Bussterminalen
måndag kl. 14.00 - 19.00
torsdag kl. 14.00 - 19.00
lördag kl. 10.00 - 15.00
Ytterby, Hollandsgatan
tisdag kl. 14.00 - 19.00
onsdag kl. 14.00 - 19.00
lördag kl. 10.00 - 15.00
Kode, Granatvägen
måndag kl. 14.00 - 19.00
onsdag kl. 14.00 - 19.00
lördag kl. 10.00 - 15.00
Under röda dagar och helgdagar är
samtliga återvinningscentraler stängda.
För ytterligare
information:
www.kungalv.se/avfall
kundservice avfall: 0303-23 97 83
Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill diskutera något!
Välkommen den 29 april 2017- vi ser fram emot ditt besök!