Inbjudan till - Hushållningssällskapet

Inbjudan till
Blekinge hushållningsgilles årsmöte
Årsmöte
Onsdag den 8 mars kl. 18.00
Brunnsparkens restaurang & café, Ronneby
Lena Persson, rådgivare på hushållningssällskapet, talar över ”Risker vid
framtida vattenskyddsområden”.
Johan Holmquist, Sydsvensk Markvärdering, talar om markförhandling vid
intrång.
Information från Hushållningssällskapet
Mat 125 kr, subventionerat för medlemmar
Anmälan senast 5/3 Tage [email protected], 070-5779153 eller
Mats [email protected], 070-8874361
Pris
100 kr (medlemspris)
Kunskap för landets framtid
Blekinge hushållningsgille
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Flottiljvägen 18 | 392 41 Kalmar | Tel: 0480-156 70
www.hushallningssallskapet.se/h